Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

  I wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, jak i zaborów pruskiego oraz austriackiego, które wyceniono na 10 mld fran-ków (z czego 56% spowodowała grabież niemiecka, 22% grabież austriac-ka, a tylko 4% działania wojenne). W Królestwie Polskim zatrudnienie w przemyśle było bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /25 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM

  W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, gdyż był to czas odżywania kraju, który po tylu latach był rozdzielony pomiędzy trzech zaborców. Poniższa mapa przedstawia granice Polski z tego okresu. Próbowano wtedy nie tylko od-rodzić gospodarkę, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Polski w XVI wieku

  Rozwój gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarową

  Osadnictwo, choć rozwijało się, miało inny niż wcześniej - wewnętrzny - charakter. Zasiedlano głównie mało wykorzystane wcześniej obszary kraju. Przejawiało się ono w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /6 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka polska 45 - 89 r.

  II wojna światowa przyniosła duże straty materialne a także zmianę granic; materialne - ok. 40% wartości majątku narodowego z 1939r. Przemysł - 33%. Rolnictwo - 35% (szczególnie w hodowli). Dochód narodowy w 45r spadł o 62% /1938r. Po II wojnie światowej wprowadzono w Polsce system gospodarki wzorowany na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka folwarczno pańszczyźniana w Polsce

  Jednym z wydarzeń w Polsce było rozwiniecie folwarku pańszczyźnianego, który umożliwiał uzyskiwanie bardzo dużych zysków.

  Folwarki mogły rozwijać się dzięki :

  - dobra koniunktura na zboże, wysokie ceny które wzrosły kilkakrotnie, bo część ludu zajęła się rzemiosłem.

  - Umocniła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVII w.

  Sytuacja ekonomiczna europy była w XVII w. Pod wieloma względami inna od tej panującej w wieku XVI.

  Kraje takie jak Hiszpania i Portugalia schodzą na margines życia politycznego i ekonomicznego gdyż

  1.Państwa które odgrywały dużą rolę w XVII w. T o państwa monarchii absolutnej (Francja) ,monarchii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne kierunki polityczne a sprawa niepodległości

  Kwestia narodowa była w różny sposób traktowana w ideologii ruchu robotniczego. Część ideologów udowadniała konieczność odbudowy własnego państwa. Program PPS - Frakcji Rewolucyjnej z marca 1907 r. głosił wyzwolenie Polski spod zaborów, a następnie przetworzenie odrodzonego państwa polskiego we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

  Przyzwyczailiśmy się do tego, że korzenie naszej cywilizacji tkwią w biblijnej Ziemi Obiecanej, może w Grecji i Rzymie. Mało, kto jednak wie, że tak naprawdę, to nasza historia zaczyna się w Sumerze. Tam powstało najstarsze pismo, pierwsze szkoły...

  Sumerowie byli ludem nieznanego bliżej pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /9 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia Galicji

  Galicja uzyskała autonomię i samorząd lokalny w postaci Sejmu Krajowego w Lwowie - 1861:

  a) spolszczenie galicyjskiej administracji i szkolnictwa,

  b) mianowanie namiestnikiem Polaka - Agenor Gołuchowski,

  c) polonizacja uniwersytetu i politechniki we Lwowie,

  d) utworzono Akademię Umiejętności w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germanizacja - Informacje Ogólne

  Program zjednoczenia Niemiec, realizowany przez Bismarcka, nie uwzględniał żadnej autonomii dla ziemi zamieszkałych przez ludność niemiecką. Zmierzał do silniejszego ich zespolenia z Niemcami, zarówno pod względem administracyjnym, kulturowym, językowym i wyznaniowym:

  a) Polacy mieli swoich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt

Do góry