Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  HEGEMONIA FRANCJI W EUROPIE

  Kolejne koalicje zawiązywane przeciw Francji przez państwa europy w latach 1793-1799 i 1805 kończyły się ich militarną klęską. 2 grudnia 1805 doszło do bitwy pod Austerlitz, zakończonej druzgocącą klęską Austriaków i Rosjan. Cesarz Franciszek I musiał prosić o pokój, który podpisano w Bratysławie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel Rzeczypospolitej w wieku XIV, XV i XVI

  W XIV wieku Polacy zaczęli z większą intensywnością niż wcześniej nawiązywać kontakty handlowe z innymi krajami. Powstawały nowe szlaki, ale stare nie traciły swej dawnej wartości - można wręcz powiedzieć, że zyskiwały na ważności. Doszło do pewnych zmian w strukturze handlu. Znacznie wzrosły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /20 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagia Sophia - Informacje Ogólne

  Hagia Sophia, kościół Mądrości Bożej leży we wschodniej części starego miasta Konstantynopola w pobliżu Bosforu.

  Zlecenie budowy wspaniałego kościoła wydał w 532r. wschodniorzymski cesarz Justynian I. Miał to być "kościół jakiego dotąd jeszcze nie było i nigdy nie będzie" Zaprojektowali i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudzień 70 r. - Informacje Ogólne

  11 grudnia zapadła decyzja o podwyżce cen. O ponad 25% drożały artykuły codziennego użytku. Skala i termin podwyżek stały się detonatorem sprzeciwu. Tego dnia na posiedzeniu zebrał się komitet wykonawczy Rady Związków Zawodowych który jednomyślnie zaakceptował podwyżkę.

  W Stoczni im. Lenina w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GROBOWIEC TUTANCHAMONA - Informacje Ogólne

  Na wstępie mojej pracy chciałabym poświęcić parę słów samemu Tutanchamonowi, władcy XVIII dynastii. Był on synem Echnatona, heretyka na tronie. O jego rodzicach nie wiadomo nic .Być może w żyłach Tutanchamona płynęła królewska krew i z tego powodu mógł on rościć pewne pretensje do tronu. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /30 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkości w dziedzinie filozofii

  Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby coś pomnożyć muszą być jakieś podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. To oni stworzyli jej fundament i nikt inny po dziś dzień nie przyczynił się do jej rozwoju, tak jak Starożytni. Czym się zajmowali filozofowie? Praktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /5 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecka polis

  Najstarsze dzieje świata greckiego przypadają na epokę brązu (3000-1200 p.n.e.). Obszar, na którym powstała cywilizacja grecka, czyli Grecja właściwa, to niewielki region na pograniczu Europy i Azji liczący ok. 80 000 km2. Jej położenie geograficzne czyniło ją światem odizolowanym od reszty - z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /6 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja starożytna

  Początki miasta

  W Grecji zaledwie 25 do 30 % ziemi stanowiły grunty rolnicze. Grecy podjęli próbę poszerzenia powierzchni pól uprawnych poprzez wykarczowanie lasów. Skutej jednak był przeciwny do oczekiwanego. Wody spłukały cienką warstwę ziemi, kiedy straciła ona umocnienie w postaci korzeni. To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Wyjście z kryzysu gospodarczego z latach 1935/39

  Rok 1935 oraz w znacznie większej mierze rok następny - 1936 stały pod znakiem poprawy koniunktury, która objęła cały szereg państw do-tkniętych wielkim kryzysem, w tym także Polskę. Wyjście z kryzysu stano-wiło nie tylko rezultat automatyzmu oddziaływania praw ekonomicznych kapitalizmu, ale ulegało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /13 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Kryzys ekonomiczny w latach 1929/35

  Konflikty o charakterze wewnątrzpolitycznym, wypełniające początko-we lata rządów sanacji, przesłaniały pozornie zjawiska natury gospodar-czej, które miały jednak w efekcie przysporzyć sferom rządzącym znacznie więcej trudności aniżeli walka z reliktami; parlamentaryzmu. Z początkiem 1929 r. cały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011 Znaków /19 941

  praca w formacie txt

Do góry