Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Impresjonizm - PAUL GAUGUIN (1848 - 1903)

  Malarz francuski, jeden z gł. przedstawicieli postimpresjonalizmu. Dzieciństwo spędził w Peru, w młodości służył w marynarce handlowej, do 35. roku życia pracował jako urzędnik bankowy; równocześnie uczęszczał do Académie Colarossi, gdzie poznał C. Pissaro (a przez niego innych impresjonistów)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

  1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiele innych ludów, na zachód. Na przełomie XIII i XIV wieku pod wodzą Osmana, którego imię nadało nazwę ludowi i państwu, plemię to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

  Były dwa konflikty zbrojne między pastwami płw. Bałkańskiego. Wykorzystując osłabienie Turcji, Bułgaria i Serbia zawarły w 1912r. tajny układ sojuszniczy. Zakładał on atak na Turcję i odebranie jej Macedonii. W tym samym roku do tego sojuszu przystąpiła także Czarnogóra i Grecja. 9X 1912r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - II KRYZYS MAROKAŃSKI 1911 r.

  Kolejny kryzys marokański miał miejsce 1 I 1911r. kiedy to niemiecka kanonierka "Pantera" przybyła do Agadiru a wkrótce potem na wody marokańskie wpłynął lekki krążownik "Berlin". Napięcie w stosunkach niemiecko - francuskich a Maroko spadły dopiero po podpisaniu 4XI 1911r. układu pomiędzy tymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - I KRYZYS MAROKAŃSKI (1905 - 1906)

  ¨ Niemcy szybko zorientowały się, że układ brytyjsko - francuski z 1904r. czynił Maroko strefę wpływów kapitału francuskiego. Dlatego postanowiły przeciwdziałać. Kiedy na przełomie 1904-05 Paryż zażądał od sułtana marokańskiego Mulaj Abed al.-Aziza zgody na wprowadzenie oddziałów francuskich na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - POROZUMIENIE ANGLII I ROSJI

  ¨ Ważnym problemem dla Rosji były cieśniny Czarnomorskie, zamknięcie ich przez Turcję sprawiło, że flota czarnomorska nie mogła wziąć udziału w wojnie z Japonią. Poparcie Turcji przez Niemcy utrudniały politykę Rosji. Z drugiej strony Niemcy zagrażają interesom francuskim i angielskim w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - WOJNA ROSYJSKO - JAPOŃSKA (1904 - 1905)

  ¨ Pierwsze ogniwo "Trójprzymierza" stanowiła rosyjsko - francuska konwencja wojskowa z 1892r. Kolejne to układ francusko - angielski z 1904r. "Entente cordiale". Najtrudniejsze do stworzenia było trzecie ogniwo Trójprzymierza: układ angielsko - rosyjski, na przeszkodzie któremu stanęła ostra rywalizacja obu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - UKŁAD "ENTENTE CARDIALE"

  Anglia (druga ofiara trójprzymierza) musiała zmienić politykę. Była zaniepokojona zbrojeniami Niemiec na morzu, rozbudową kolonii w Afryce i oceanie spokojnym. Król Wlk. Brytanii Edward VII chciał zbliżenia z Francją, a także minister spraw zagranicznych Francji Theophile Delcasse. Po długich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - ZWROT W POLITYCE WŁOCH 1900 r.

  Włosi zdają sobie sprawę, że trójprzymierze nie da im nowych nabytków kolonialnych ani nie pomoże z Francją w Afryce Pół. Włochy były mocno związane z Francją a ich ekonomika i handel w przeważającej mierze uzależnione były od kapitału francuskiego. Gdy Włochy przystąpiły do trójprzymierza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - KONWENCJA FRANCUSKO - ROSYJSKA 17 SIERPIEŃ 1892 r.

  Oba kraje były zagrożone przez trójprzymierze i to zbliżyło je do siebie mimo różnic ustrojowych. Kiedy wyczerpanemu caratowi Berlin utrudniał otrzymanie od niego pożyczki, rząd carski przyjął w 1888r. ofertę Francuzów na pożyczkę, za nią poszły inne w latach 1889-91. Rosja uzyskała od Francji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry