Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Izba poselska w Rzeczypospolitej szlacheckiej

  Izba poselska to izba niższa w sejmie walnym, składała się z posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach ziemskich. Początkowa liczba posłów zasiadających w izbie poselskiej była niewielka, każda ziemia lub województwo wysyłały zazwyczaj po dwóch posłów. Po 1569 r tj. po unii lubelskiej, w skład izby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Islam

  [arabskie 'poddanie się woli Boga'], Monoteistyczna religia, wyznawana przez ok. 20% ludności świata (gł. Azji i Afryki); jej twórcą był w VII w. Mahomet, uznawany przez wyznawców islamu (muzułmanów) za Proroka; islam wywodzi się z judaizmu i chrześcijaństwa. Najpierw rozpowszechnił się wśród plemion...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwazja Niemiec na ZSRR

  W 1940 r. po zwycięstwie we Francji Hitler zgromadził swoje wojska w pobliżu granicy rosyjskiej. Tłumaczył ten fakt koniecznością przygotowania Wehrmachtu do ataku na Wielką Brytanię z dala od brytyjskich samolotów. Jednakże wywiad radziecki nie dał się zmylić. Rosyjscy szpiedzy z każdej strony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /5 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja europejska 1981 - 1995. Między odnową a przełomem

  W obliczu nowych wyzwań Na początku lat osiemdziesiątych państwa Wspólnot Europejskich przeżywały recesję gospodarczą, spowodowaną m.in. przez ogólnoświatowy spadek koniunktury. Prowadziło to do wzmocnienia działań protekcjonistycznych i utrudniało realizację integracji. Szczególnie newralgiczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja europejska (1962 - 1968)

  W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałanie podziałowi gospodarczemu Europy w następstwie utworzenia EWG i EFTA. Kolejnym celem Stanów Zjednoczonych była liberalizacja obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /14 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insurekcja Kościuszkowska - Informacje Ogólne

  1 ) sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej

  2 ) motywacje i cele sił politycznych zaangażowanych w insurekcję

  3 ) przebieg insurekcji i jej uwarunkowania

  4 ) ostateczne rezultaty

  ad.1 Pozostawienie nawet mocno okrojonego państwa i nie w pełni suwerennego państwa w dalszym ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /12 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insurekcja kościuszkowska - przebieg

  . Ponieważ powstanie nie było za dobrze zorganizowane należało przełożyć je na okres późniejszy niż jesień 1793 roku

  . Opracowany plan powstania zakładał opanowanie Krakowa i tym samym ściągnięcie tam sił rosyjskich a następnie równoczesny wybuch powstania w Warszawie Wilnie i Lublinie

  . Jednak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Opinia własna

  Według mnie był to chyba najtragiczniejszy okres w historii Polski, no może za wyjątkiem wojen w XX w. Polska praktycznie nie miał własnego zdania, w kraju, ani na arenie międzynarodowej. O całym jej losie, jak mogliśmy przeczytać wyżej, decydowały trzy państwa: Austria, Prusy i Rosja. Jedynym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Trzeci rozbiór Polski

  Wszystko zaczęło się od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r....

  Był to jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii Polski. Zaczął się wtedy okres walk o wyzwolenie narodu. Organizatorem tegoż powstania był Tadeusz Kościuszko. Olbrzymia ilość ludności włączyła się do powstania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Sytuacja pomiędzy pierwszym i drugim rozbiorem. Drugi rozbiór Polski

  Po rozbiorze Rosja poświadczyła, że głównym jej celem będzie włączenie Polski w orbitę swoich wpływów. W pierwszej kolejności chodziło o ograniczenie władzy królewskiej. Powołano w tym celu Radę Nieustającą prowadzoną przez ludzi niechętnych królowi. Niestety, nie poskutkowało to, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 196

  praca w formacie txt

Do góry