Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

  Powstanie Styczniowe podobnie jak Listopadowe zakończyłą się klęską narodu polskiego. Jest jedna między nimi różnica. Po powstaniu z 1831r układ sił społecznych nie uległ zasadniczym zmianom, po drugim - w 1863r - dokonaly się one jako rezultat reform uwłaszczeniowych.

  Zabór Rosyjski

  Znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /11 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak myslisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie?

  - już jako 5-cio letni chłopiec u boku swego ojca udzielał audiencji zagranicznym posłom, słuchał i zadawał pytania,

  - umacniano w nim w dzieciństwie poczucie dumy i siły jaką dysponował ( defilady, pokaz wojskowej dyscypliny ),

  - staranne wykształcenie ( umiejętność strzelania z łuku, jazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną

  Aby obiektywnie rozpatrzyć problem zawarty w temacie, należy najpierw przedstawić nieco historii dotyczącej dynastii Jagiellonów, gdyż tytułowy władca wywodził się z tego rodu.

  Władysław Jagiellończyk urodził się 1 marca 1456 roku.

  Jego ojcem był polski król Kazimierz Jagiellończyk, matką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielą się epoki historyczne w Egipcie?

  W starożytnym Egipcie, o którym będzie mowa w tym rozdziale, sztuka mumif Skowania zwłok rozwijała się przez długie stulecia. Dla właściwej orientacji przy opisywaniu rozwoju mumio znawstwa musimy najpierw wyjaśnić jak wygląda obowiązujący podział epok historycznych w Egipcie. Bazuje on na starym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak doszło do zjednoczenia Niemiec

  II wojna światowa podzieliła Niemcy na dwa kraje: NRD i RFN. Był to podział sztuczny ponieważ dzielił jeden naród na dwa "obozy". Po obu stronach zaczęły powstawać ruchy reformatorskie dążące do zjednoczenia obu państw. W roku 1988 aresztowano 120 zwolenników ruchu na rzecz wolności. W Dreźnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagiellonowie - polityka dynastyczna

  Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, dystyngowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik, chcąc uśmierzyć opozycję wewnętrzną i zapewnić swojej córce tron...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /13 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagiellonowie & Elekcyjni

  JAGIELONOWIE:

  Władysław Jagiełło (1351-1434) Ks. litewski 1377 król polski 1386

  Władysław Warneńczyk (1424-1444) król polski 1434, węgierski 1440

  Kazimierz Jagielończyk (1427-1492) w.ks.litewski 1440, król polski 1447

  Jan Olbracht (1459-1501) król polski 1492

  Aleksander (1459-1501) w. ks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagiellonowie czasy świetności czy upadku?

  Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły , panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572 , a w Polsce od 1386 do 1582 , do śmierci Zygmunta II Augusta . Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgier i Czech.

  Na Węgrzech panowali : Władysław Warneńczyk w latach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /23 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENICJA - Informacje Ogólne

  Fenicja powstała ok. 3000 lat p.n.e, jednak jej "złoty okres" przypadł na ok. 2000 r. p.n.e. Rolnictwo było bardzo dobrze rozwinięte (żyzna ziemia), doskonałe rzemiosło (ozdoby z metalu, wyroby ze szkła, barwne gł. purpurowe tkaniny) i szkutniztwo (wielkim bogactwem było dzrewo cedrowe).

  Fenicjanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZRAEL - Informacje Ogólne

  Wiadomości o Izraelu czerpiemy głównie z Biblii. Stary Testament opisuje epokę patriarchów : Abraham, Izaak, Jakub (lub Izrael). Żydzi wyszli z Chaldejskiego, wędrowali [przez Mezopotamię i Syrię. Dotarli do ziemi Kanaan, jednak z powodu susz zmuszeni byli wyruszyć dalej. Przybyli do Egiptu, do miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 833

  praca w formacie txt

Do góry