Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jan Kazimierz - Informacje Ogólne

  Lata życia 1609-1672

  Lata panowania 1648-1668

  Jan Kazimierz, syn króla Zygmunta III Wazy i Konstancji, urodził się na Wawelu. Przez kilka lat był nawet uważany za potencjalnego sukcesora korony polskiej-dopóki żyła królowa Konstancja (zmarła w 1631 r.) i dopóki nie rozwiązały się nadzieje na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /7 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN III SOBIESKI - Informacje Ogólne

  Jan III Sobieski urodził się w 1629 zmarł w 1696, syn Jakuba, kasztelana krakowskiego, i Teofili Daniłowiczówny, wojewodzianki ruskiej, wnuczki hetmana S.Żółkiewskiego.

  W latach 1646-1647 podróżował po Francji i Niderlandach, gdzie zapoznał się szczególnie z wojskową sztuką inżynieryjną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Henryk Dąbrowski - Informacje Ogólne

  Urodzony 2 lub 29 sierpnia 1755 roku w Pierzchowcu (Krakowskie). Zmarł 6 czerwca 1818 roku w Winnogórze (Wielkopolskie). Był generałem i twórcą Legionów Polskich we Włoszech, syn Jana Michała oficera wojsk Saskich i Zofii z Lettowów. Od 1771 ochotnik w wojsku Saskim.

  W roku 1792 podał się do dymisji i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /4 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim byli Jakobini

  Jakobini - był to w czasie rewolucji francuskiej klub radykalnych republikanów , założony w Wersalu w 1789. Później za swą siedzibę obrali klasztor dominikanów w Paryżu. Głównym przywódcą klubu był Maksymilian Robespierre.

  Jakobini proklamowali powstanie republiki francuskiej , skazali na śmierć króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odegrały normy religijne w profilaktyce zdrowotnej Egiptu, Babilonii i w narodzie żydowskim

  EGIPT

  O medycynie egipskiej dowiadujemy się z trzech źródeł od pisarzy greckich (Herodota i Diodora), z papirusów oraz z badania mumii. Duży wkład w badanie mumii egipskich włożył Ruffer (przed pierwszą wojną światową), który badał mumie nawet pod względem histologicznym.

  Medycyna egipska podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

  Dopiero ostatnie miesiącach życia Aleksander Macedoński poświęcił na organizację swojego imperium.

  Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium. Znaleźli się w nim zarówno arystokraci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności

  Kościół w całym okresie swojego istnienia przeżył szereg transformacji dostosowujących go do otaczającej go sytuacji. Rola kościoła uzależniona była w głównej mierze od koniunktury światowej. Średniowiecze to okres w naszych dziejach, w którym rola i znaczenie kościoła było bardzo silne, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /36 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozbudowano z czasem grobowiec kapucynów w Palermo

  Nowy grobowiec kapucynów służył do roku 1670 przede wszystkim jako miejsce pochówku zmarłych zakonników. Jednakże w miarę upływu czasu wierni wywierali coraz większy nacisk na klasztor. Odtąd każdy chciał być pochowany tu, w pobliżu świętych braci zakonnych.

  Mnisi nie mogli długo opierać się tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstały piramidy?

  Drugim typowym grobowcem starożytnego Egiptu była piramida. Była to budowla stricte królewska, ponieważ pod nią (a później także w niej) chowano tylko mumie faraonów i najbliższych członków ich rodzin. Piramida powstała jako rezultat rozwoju mastaby. Jak do tego doszło, przedstawia historia budowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstał grobowiec kapucynów w Palermo?

  Kapucyni to odłam zakonu franciszkanów o surowszej regule, który powstał krótko przed rokiem 1534. W tym roku kapucyni zbudowali przed bramami miasta Palermo swój pierwszy klasztor na sycylijskiej ziemi. Tam, w nie ozdobionych budynkach i nagich celach, bracia zakonni prowadzili życie zgodnie ze swymi surowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt

Do góry