Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  KATYŃ - Informacje Ogólne

  KATYŃ jest to miejscowość w Federacji Rosyjskiej położona 12 km Na zachód od Smoleńska. W pobliżu Katynia, w lasach nad Dnieprem usytuowany był ośrodek NKWD, w którym w latach 30-tych dokonywano masowych mordów na obywatelach ZSRR. W 1940 roku, począwszy od 4 kwietnia, w lesie katyńskim na polecenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katyń jako symbol męczeństwa Polaków na Wschodzie

  Katyń - to nazwa, która jest jakby streszczeniem miejsca zbrodni dokonanej na niewinnych ludziach przez bezwzględnych katów. To symbol męczeństwa Polaków. Męczeństwa godnego najwyższej czci i pełnego szacunku. Tam, w lesie katyńskim, bez żadnego konkretnego powodu, bez możliwości pożegnania się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /13 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzyna II - Polityka zagraniczna

  W polityce zagranicznej Katarzyna II dążyła do zdobyczy terytorialnych na południu i zachodzie kraju. W wyniku zwycięskich dla Rosji wojen z Turcją (1768-1774 i 1787-1792) i traktatów pokojowych podpisanych w Belgradzie, Kuczuk-Kainardżi i Jassach, pod panowaniem rosyjskim znalazło się całe północne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzyna II - Polityka wewnętrzna

  Katarzyna dążyła do umocnienia władzy centralnej, szybkiego rozwoju ekonomicznego kraju oraz wzrostu politycznego znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej. Wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom, w 1764 przeprowadziła sekularyzację dóbr kościelnych, przy czym państwo wzięło na swe utrzymanie instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzyna II

  Zofia, Augusta, Fryderyka Anhalt-Zerbst - bo tak nazywała się przed zmianą wiary Katarzyna II - urodziła się 21. IV. 1729 r. w Szczecinie. Jej ojciec, Chrystian August był pruskim generałem, a matka Joanna była daleką krewną carowej Elżbiety. I to właśnie oraz wspaniałe aktorstwo Katarzyny pomogło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

  Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa stworzenia centralnego kierownictwa podziemnego wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który jako jeden z dowódców armii "Poznań" dotarł w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWA POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

  Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, dla zapewnienia formalnej ciągłości władzy państwowej, prezydent Ignacy Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi, który 30 września 1939r. został zaprzysiężony w Paryżu jako nowy prezydent Polski. Ponieważ jednocześnie do dymisji podał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA NIEMIECKA NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH

  Od początku okupacji niemieckiej ziemie polskie stały się polem doświadczalnym rasizmu i nihilizmu w wydaniu hitlerowskim. Dominującym elementem okupacji było panowanie okrutnej siły nad sprawiedliwością. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampania wrześniowa - Informacje Ogólne

  Wybuch wojny . Noc z 31 sierpnia na 1 września 1939r.była ostatnią nocą pokoju w Europie . Nad granicą polską nie było jednak spokoju . Niemiecki Wehrmacht wkraczał z Prus Wschodnich na terytorium Wolnego

  Miasta Gdańska . W porcie gdańskim niemiecki pancernik szkolny "Schleswig -Holstein" przesunął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /5 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampania wrześniowa i holocaust

  KAMPANIA WRZEŚNIOWA - 1.IX.1939 o 4.45 pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN zaczął ostrzeliwać Westerplatte. Niemcy mieli plany wobec Polski-wojna błyskawiczna, ale Polacy stawili opór, walczyli wszyscy- cywile młodzież. Na Westerplatte dowodził Henryk Sucharski i miał on powstrzymywać Niemców przez 6 godz aż do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Melchior Dodano /19.10.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt

Do góry