Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku

  Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześni okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli późniejszych wojen.

  Już w początkowym okresie XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVI wieku

  Państwo polskie na początku XVI wieku przedstawiało się okazale. Wraz z Litwą było trezcim albo czwartym co do obszaru państwem w Europie, przewyższając swą wielkością Niemcy. Gorzej natomiast przedstawiał się ustrój polityczny państwa i obrona państwa, którego teoretyczną obroną było pospolite...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje Wielkiej Trójki

  Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalała na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zasad Karty Atlantyckiej można uznać za początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /8 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja - II Wojna Światowa

  Konferencja w Teheranie 28.11.-1.12.1943

  Roosevelt, Churchill, Stalin - Wielka Trójka

  - otwarcie drugiego frontu w Europie

  - atak na Niemcy ze strony Francji

  - rozbicie zbrojne Niemiec i ostateczne rozprawienie się z hitleryzmem

  - sprawa wschodniej granicy na linii Curzona

  Konferencja w Jałcie 04 -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Teheranie

  Konferencja w Teheranie odbyła się w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku.Zasadniczym jej tematem było uzgodnienie współdziałania w dalszym prowadzeniu wojny. Churchill próbował raz jeszcze przeforsować swoją koncepcję uderzenia przez Bałkany w kierunku północnym i nadania większego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Jałcie i sprawa polski 1944 r.

  Klęska Niemiec nie unikniona.

  Wzrasta liczba ziem wyzwolonych spod okupacji.

  Problem powojennego kształtu świata.

  Październik - Moskwa- spotkanie Churchill’a ze Stalinem.

  wstępny podział wpływów (papierowa serwetka):

  Państwo do podziału / kto i ile

  Wielka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /4 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE

  1.Polityczne skutki I Wojny Światowej

  a)Przestały istnieć mocarstwa (Niemcy, Rosja, i Austro-Węgry)

  b)Powstały nowe państwa Czechosłowacja, SHS

  c)Odrodziły się Austria, Słowacja, Węgry

  2.Utworzenie rep. weimarskiej

  Tak nazywano Państwo Niemieckie po zakończeniu I Wojny Światowej, a nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Konfederacja

  Konfederacja, związek, zrzeszenie utworzone przez jeden lub kilka stanów lub przez miasta dla osiągnięcia określonych celów, mający istnieć do chwili osiągnięcia tego celu. W Polsce konfederacja pojawiła się na przełomie XIII i XIV w., początkowo organizowana przez miasto (Hanza, Związek Reński). W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja targowicka, przywódcy, program i znaczenie

  Konfederacja targowicja, targowica był to spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i unieważnienia Konstytucji 3 Maja 1791. Formalnie ogłoszona 14 maja 1792 w pogranicznym miasteczku Targowica położonym w dobrach Potockiego na Ukrainie, faktycznie zawiązana w Petersburgu 27...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja Barska (1768 - 1772)

  Barska konfederacja 1768-1772 to zbrojny związek szlachty zawiązany 29.02.1768 w Barze na Podolu. Objęła swym zasięgiem ziemie całej Rzeczypospolitej, głosiła hasła obrony wiary i wolności szlacheckich, występując przeciwko ustawom sejmowym podjętym po 1764 gł. ustawie o równouprawnieniu dysydentów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 078

  praca w formacie txt

Do góry