Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata

  W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie opanowali całą Amerykę Środkową i Południową z wyjątkiem Brazylii. Portugalia opanowała Brazylię i wiele punktów na wybrzeżach Afryki, także Płw. Arabskiego oraz Indii. Hiszpanie początkowo rabowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

  Protestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 - 1563:

  a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

  b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

  c) regularne zwoływanie synodów,

  d) w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZE TYGODNIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

  Po napadzie na Belweder opadło wrzenie rewolucyjne. Gdy Wlk X odmówił udziału w tłumieniu -powstania, Rada Administracyjna przystąpiła do rozbrojenia i obezwładnienia ludu przez powołanie podporządkowanej burżuazji Straży Bezpieczeństwa. Twórcy powstania i żywioły radykalnie powstrzymały te zakusy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA POLSKO - ROSYJSKA 1831 R. I UPADEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO

  3-krotnie większe wojska carskie wkroczyły 5 II 1831r do Polski pod dow. Iwana Dybicza. Była to jednak armia gorzej wyszkolona niż wojska polskie.

  14 II doszło do bitwy pod Stoczkiem, w której odniósł zwycięstwo gen. Dwernicki. Do 24 II wojska ścierałly się kilkakrotnie. 25 II pod Grochowem rozegrała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOC LISTOPADOWA 1830 R.

  Powstanie miało się rozpocząć 29 XI 1830r o godz. 18:00. Znakiem rozpoznawczym miało być podpalenie 2 miejsc W-wy. Jednak osoby odpowiedzialne za to, z powodu deszczu podpaliły budynek pół godziny wcześniej. W rezultacie na umówione miejsce zbiegła się nieliczna grupka 14 spiskowców.

  Dokonali oni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1815 - 30

  Od 1815r car Alexander I zaczął przeprowadzać zmiany w Król. Pl. odsunął od władzy polityków, któŽzy pracowywali konstytucję. Byli to arystokraci - konserwatyści o szerokich, europejskich horyzontach. Na ich miejsce car wprowadził nowych ludzi, od których oczekiwał uległości w zamian za karierę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTWORZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO

  W Król. Pol. obowiązywała konstytucja nadana przez Alexandra I dn. 27.XI.1815r. Podstawą była Konstytucja 3 Maja, ale uwzględniała dawne tradycje polskie. Zapewniała dominujące stanowiska szlachcie, która była uprzywilejowana zarówno w sejmie, jak i przy osadzaniu wyższych stanowisk administracyjnych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONGRES WIEDEŃSKI i "Święte Przymierze"

  Podstawą kongresu miało być "prawo publiczne", czyli zasady:

  - restauracji - przywrócenie polityczno - ustrojowego stanu sprzed 1789r (jednak nie było to możliwe)

  - legitymizmu (łac. legitimus - prawowity, słuszny) - wypływała z przekonania o boskim przeznaczeniu monarchów, a nie o ich wyborze przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongres Wiedeński (1814 - 1815)

  W pracy naszej szczególną uwagę zwrócimy na problemy organizacji Kongresu, zasady jakimi się kierował, wreszcie skutkami owego wydarzenia historycznego. Jego znaczeniem dla Polski i całej Europy. Pisząc o przebiegu kongresu nie należy pomijać zagadnienia “Stu dni Napoleona”, a także zwrócić uwagę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /9 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim był Konfucjusz

  Konfucjusz był chińskim myślicielem i reformatorem społecznym żyjącym w latach 551 - 479 p.n.e. Odegrał on wielką rolę w dziejach chinskiej cywilizacji gdyż stworzył cały system filozoficzny i moralno - religijny zwany konfucjanizmem. Konfucjusz był uczonym i urzędnikiem. Twierdził, iż obowiązek i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 187

  praca w formacie txt

Do góry