Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kozacy - Powstanie Chmielnickiego

  Największe powstanie Kozaków pod wodzą B. Chmielnickiego trwało w latach 1648-1654. W bitwach nad Żółtymi Wodami (16 V 1648) i pod Korsuniem (26 V 1648) wojska B. Chmielnickiego zniszczyły całkowicie armię koronną. Po nieudanych rokowaniach z nowo wybranym królem - Janem Kazimierzem - B. Chmielnicki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - Pierwsze wystąpienia antypolskie

  Pierwsze antypolskie powstanie Kozaków pod wodzą K. Kosińskiego (1591-1593) zakończyło się stłumieniem powstańców przez nadworne wojska Ostrogskich i Wiśniowieckich. Na czele drugiej rewolty (1595-1596) stanęli S. Nalewajko i A. Łoboda. Zamieszki objęły swym zasięgiem wszystkie ziemie ukraińskie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - Powstania kozackie

  Kozackie powstania, zbrojne wystąpienia Kozaków będące wynikiem dążenia Rzeczpospolitej do ograniczenia ich samodzielności. Próby kontroli poczynań Kozaków wiązały się z organizowanymi przez nich wyprawami łupieskimi na tereny tureckie, co zaogniało stosunki polsko-tureckie. Kolejną sprawą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy

  Kozacy, grupa społeczna zamieszkująca Ukrainę i południowo-wschodnią Rosję. Utworzona w ciągu XV i XVI w. z różnych klas społecznych, głównie chłopów. Kozacy tworzyli swoisty wolny stan w Rzeczpospolitej i w państwie moskiewskim. Dużą ich część stanowili zbiegowie uchodzący w stepy na Zaporoże...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół IV - XIII w. jego funkcje w społeczeństwie

  Słowo greckie ekklesia (łac. Ecclesia, polskie kościół) pojawia się w pismach chrześcijańskich już na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Jest tam mowa o kościołach i gminach jako ośrodkach organizacyjnych, ale również o Kościele jako zespole wielu gmin utrzymujących ze sobą łączność poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /22 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korpusy polskie na wschodzie

  W historie polskich sił zbrojnych lat 1917-1918 wpisane sa krótkie dzieje trzech Korpusów: I, II, III, utworzonych w Rosji w 1917r. Po obaleniu caratu i utworzeniu Rządu Tymczasowego odbył się zjazd Związku Wojskowego Polaków, na którym powstał Naczelny Polski Komitet Wojskowy. Kierował nim Władysław...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona Królestwa Polskiego

  Korona Królestwa Polskiego, Corona Regni Poloniae, określała od poł. XIV w. państwo polskie powstałe po rozbiciu dzielnicowym, ucieleśniała jego prawa zwierzchnie do poszczególnych terytoriów, niezależnie od osoby panującego. Poza ziemiami pozostającymi pod panowaniem króla polskiego pojęciem tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /6 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego

  Zapewne każdy z nas zastanawiał się jak powstało nasze państwo. Jaki był jego początki, jak się kształtowało. Czy historycy są zgodni co do tego? Niestety dzieje naszego państwa zawierają wiele kontrowersji, punktów spornych i niewyjaśnionych. Dlaczego? Wynika to ze szczupłości i niejasności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /18 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja - Informacje Ogólne

  Kontrreformacja

  Rozwój haseł reformacji w Polsce przypadł na okres ,gdy kościół katolicki na zachodzie Europy zaczął odbudowę i odnowę kościoła.

  Podtrzymano obowiązujące dogmaty religijne ,wzmacniano dyscyplinę i moralność wśród duchowieństwa.

  Powstał Zakon Jezuitów ,specjalnie utworzony do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsulat i cesarstwo we Francji

  ZAMACH STANU NAPOLEONA BONAPARTEGO

  Rządy Dyrektoriatu zostały zachwiane. Trudności gospodarczne, rosnąca korupcja, chaos w administracji wywołały powszechne niezadowolenie. Napoleon zdecydował się więc na powrót z Egiptu do Paryża i w listopadzie 1799r dokonał udanego zamachu stanu. Obal ił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt

Do góry