Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

  Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

  System represji wobec ludności polskiej w czasie powstania styczniowego uległ pewnym przeobrażeniom po jego upadku. Wcześniej Aleksander II powołał w Petersburgu tajny Komitet dla Spraw Król. Polskiego. Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

  Represje wobec Królestwa

  W 1833 Rosja zawarła w Czechach układ z Austria, do którego przystąpiły Prusy. Układ ten miał być sojuszem przeciw polskim ruchom narodowowyzwoleńczym. Jednocześnie zaprowadzono w Królestwie represje po powstaniu :

  -nałożono olbrzymia kontrybucje i obowiązek utrzymania armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kronika życia Karola Wielkiego

  Kronika życia króla Karola Wielkiego

  Rozdział o dzieciństwie

  Syn Pepina Krótkiego, Karol zwany Wielkim był młodym zręcznym chłopcem .

  W wieku młodzieńczym poczoł szkolić się na rycerza. Osiągał dobre wyniki w nauce oraz był wzorowym chrześcijaninem.

  Rozdział o pierwszej walce

  Jak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - UNIA HADZIACKA: EPILOG POWSTAŃ KOZACKICH

  W 1657 roku umiera Bohdan Chmielnicki. Kozaczyzna nie ma już nigdy takiego wodza jak on. Jego następcy musieli wybierać pomiędzy zwierzchnością Rosji, Turcji lub Rzeczypospolitej nigdy natomiast nie próbowali utworzyć własnego państwa.

  W 1658 roku w Hadziaczu następca Chmielnickiego podpisuje z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - WOJNA ZWYCIĘSTW I KLĘSK

  Ugoda zborowska miała uspokoić dwie strony tylko na nie cały rok a nawet przez ten okres zdarzały się pewne konflikty pośrednio łączące się z powstaniem Chmielnickiego (bunt Kostki-Napieralskiego). W 1651 roku wojna pomiędzy Kozakami a Rzeczpospolitą wybuchną na nowo. Tym razem 30 czerwca wojska Korony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - OD ELEKCJI DO ZBOROWA

  Podczas wolnej elekcji w 1648 roku po raz kolejny zaczęły rywalizować ze sobą stronnictwa pokojowe i wojenne i po raz kolejny górą byli pokojowcy, których kandydatem był Jan Kazimierz. Koronowano go na króla17 stycznia 1649 roku. Wraz z wyborem Jana Kazimierza na króla rozpoczęto pertraktację z Kozakami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - BEZKRÓLEWIE

  Bezkrólewie to dla każdego państwa trudny okres. Dla Rzeczypospolitej był on w okresie powstania Chmielnickiego szczególnie trudny. Szlachta i magnateria podzieliła się na dwa obozy. Jeden na czele z M.W. Koronnym Jerzym Ossolińskim i wojewodą bracławskim Adamem Kisielem optujący za układami z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

  Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy - Upadek kozaczyzny

  Walki na Ukrainie, wybór I. Brzuchowieckiego na hetmana (1663) zapoczątkowały rozpad Kozaczyzny, przypieczętowany rozejmem w Andruszowie (1667), który podzielił Ukrainę między Rosję a Polskę. W następnych latach Kozaczyzna zaporoska uległa osłabieniu i rozwarstwieniu. Ostatecznie zlikwidowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt

Do góry