Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

  a) Zagraniczna

  Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy Zachodu - Integracja europejska 1969 - 1981. Między stagnacją a odnową

  Niezwykle istotne znaczenie dla dalszego rozwoju integracji miały postanowienia konferencji szefów państw i rządów Wspólnot Europejskich, obradującej l i 2 grudnia 1969 r. w Hadze. Postanowienia te opierały się na tzw. programie dla Europy opracowanym w czerwcu 1969 r. przez komisarza Wspólnot Europejskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /22 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy Zachodu - Kryzysy naftowe i recesja lat siedemdziesiątych

  Kluczowym elementem rozwoju gospodarczego lat 1950-1970 były niskie ceny energii. Trend ten uległ odwróceniu w latach siedemdziesiątych. Kraje naftowe skoordynowały politykę cenową, powołując na konferencji bagdadz-kiej (10-24 września 1960 r.) Organizację Państw Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /5 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy Zachodu - Załamanie się światowego systemu walutowego

  Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu dostrzegali ekonomiści już w początkach lat sześćdziesiątych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka amerykańska dysponowała ogromną przewagą produkcyjną, techniczną i technologiczną. Początkowo odpowiadał temu stan rezerw płatniczych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /6 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys ekonomiczny w Polsce

  Pierwsze oznaki chaosu w 1928 - rząd zezwolił na swobodny, niekontrolowany wywóz kapitału z Polski. 1929 - krach gospodarczy - spadek produkcji przemysłowej, rolniczej, spadek rezerw dewizowych i kruszcowych, wielka inflacja. W Polsce kryzys był głębszy w rolnictwie, spowodowany zacofaniem i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryterium człowieczeństwa

  Powstanie człowieka, czyli antropogeneza było efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych, które w efekcie doprowadziły do "uczłowieczenia" zwierzęcia. Był to proces zarazem biologiczny i społeczny, badaja go więc i przyrodnicy, i humaniści.

  Biolodzy nie mogąc studiować czynników genetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawa niedziela w Rosji

  Świt, który 22 stycznia 1905r. Wstał nad stolicą Rosji- Petersburgiem, był słoneczny i mroźny. Szeroki koryto Newy skuwała cienka warstwa lodu. Na obrzeżach miasta zaczęły się już zbierać marsze protestacyjne. Gdy nastał ranek, ruszyły się one w stronę centrum, aby spotkać się przed Pałacem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /10 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka historia Polski Ludowej

  Za początek Polski Ludowej powszechnie uważa się 22 lipca 1944 r. - dzień ogłoszenia Manifestu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, powstały dwa dni wcześniej w Moskwie. Ów Komitet przystąpił do organizowania władzy ludowej na wyzwolonym obszarze Polski, na zachód od tzw. linii Curzona. W grudniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /11 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie - Informacje Ogólne

  Królestwo Polskie.Podział ziem Rz. Po 1815r. I status prawny zaborów.

  Podział terytorium Rz. Po Kong.Wied. przetrwał 100 lat. Z ziem byłego Ks. Warsz. utworzono: Królestwo Polskie, Wolne Miasto Kraków, Wielkie Ks. Pozn., Okręg tarnopolski.

  Król.Polskie (Kongresowe) - pod władzą Ros., 127 tyś.km2...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLESTWO POLSKIE W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA STYCZNIOWEGO

  Wojna krymska - obserwowano sytuację w Rosji po wojnie krymskiej (wschodniej) w 1853, konflikt nie miał się rozszerzyć - Rosja i Turcja - Rosjanie zażądali zwierzchności nad ludnością prawosławną, zamieszkującą ziemie pod zwierzchnictwem tureckim, jednak to było tylko pretekstem do wojny, tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /5 817

  praca w formacie txt

Do góry