Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ks. Henryk Kaczorowski - ŚWIADECTWA

  Ks. abp Kazimierz Majdański

  (Świadectwo opublikowane w: Ks. Henryk Kaczorowski, Ateneum Kapłańskie, 404 (1976), s. 408-410.)

  Ogromnie pracowity, zadziwił nas jednak we włocławskim więzieniu, gdy od pierwszej chwili znalazł sobie pilne zajęcia. Umieszczono nas (właśnie wspomnianego wieczoru, 7 XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /16 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ks. Henryk Kaczorowski - ŻYCIE I MĘCZEŃSTWO

  Ks. Henryk Kaczorowski

  (1888-1942)

  Sługa Boży ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942)

  Henryk Kaczorowski urodził się 10 lipca 1888 r., w Bierzwiennej pow. Koło, jako najstarszy syn Andrzeja i Julii z Wapińskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Kłodawie rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu. Bojkot...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /9 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzysztof Kolumb - Największa osobowość epoki Odrodzenia w Europie

  Krzysztof Kolumb

  O urodzeniu i pierwszych latach życia Krzysztofa Kolumba istnieją sprzeczne dane. Pewne jest tylko to, że urodził się w połowie XV wieku w genueńskiej prowincji. Przypuszczalne daty jego urodzin wahają się w okresie dwudziestu lat, począwszy od 1435 do 1456 roku. Jako syn rzemieślnika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /26 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys w Europie Zachodniej w XIV wieku - Wojna stulenia (1337 - 1453)

  Wojna stulenia 1337 - 1453

  Była to wojna pomiędzy Anglią a Francją. Francja dążyła do opanowania leżących na jej terenie resztek dziedzicznych posiadłości angielskiej dynastii Plantagenetów oraz do zagarnięcia bogatej Flandrii, którą Francuzi zagarnęli w 1328 roku. Antyfrancuzki ruch miast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /4 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU

  Od XV w. gdy do władzy doszła szlachta, Polska przeżyła pod jej rządami okres wzrostu do potęgi europejskiej ale i ostateczny kryzys. Parlamentaryzm szlachecki składał się z dwóch izb i króla. Rolę wyższej pełnił senat, czyli dawna rada królewska, niższa izba zwana poselską pochodziła z wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /9 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys papiestwa - Wielka schizma

  Schizma jest to rozłam w Kościele, organizacyjne oddzielenie się dużej grupy religijnej od dotychczasowej organizacji kościelnej. Tak zwana wielka schizma zachodnia nastąpiła po powrocie papieży z Awinionu do Rzymu, kiedy to w 1378 roku doszło do wyboru papieża w Rzymie i antypapieża w Awinionie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys papiestwa - Niewola awiniońska

  Od pontyfikatu Klemensa V (1305 - 1314) siedzibą papieży przez 70 lat był Awinion, więc ich politycznymi opiekunami stali się królowi francuscy. W Anglii, Francji i Włoszech władze świeckie ograniczyły kościelny wymiar sprawiedliwości, przejmowały kontrolę nad mianowaniem biskupów, próbowały narzucić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys i upadek Imperium rzymskiego

  Od końca II w społeczeństwo rzymskie zaczęło przeżywać kryzys gospodarczo-społeczny. Granice państwa nie były bezpieczne. Na wschodzie toczyły się walki z Państwem Patronów, a na zachodzie od II w zaczęły napływać plemiona barbarzyńców. Rabowali oni i brali ludzi do niewoli. Aby stworzyć armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Charakterystyka rządów Kazimierza Odnowiciela (1034 - 1058)

  W 1039r. książe czeski Brzetysław najechał na Wielkopolskę, wywiózł wielkie łupy i jeńców a także z katedry w Gnieźnie relikwie św. Wojciecha i jednocześni podporządkował sobie Śląsk. Sytuacja ta zaniepokoiła zarówno cesarza Henryka III i Jarosława Mądrego, którzy nie chcieli wzmacniać już...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu państwowego

  Po śmierci Mieszka II w 1034r. trudności wewnętrzne doprowadziły do załamania, aparatu państwowego, władzę objęli możni po Mieszku Rychezy i jego następcy Kazimierza. Przeciwko możnym i kościołowi wybucha bunt ludowy w Wielkopolsce a główną przyczyną był ciężar świadczeń na rzecz państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt

Do góry