Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

  Zmiany, zachodzące w ustroju społecznym Franków w VIII i IX w., był następstwem przewrotu w stosunkach agrarnych, polegającego na ruinie wolnego chłopstwa frankijskiego i równoczesnym wzroście własności wielkich posiadaczy kosztem drobnej własności chłopskiej. Feudalna posiadłość powstała i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WARUNKI SPOŁECZNO - POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ I PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO

  Feudalizm zapoczątkowany został na ziemiach państwa Franków, będącego w początkowych wiekach średniowiecza pod władaniem dynastii Merowingów. Merowingowie hojną ręką obdarzali majątkami swoich drużynników, urzędników i kościół. Dobra ich w ciągu VI, a zwłaszcza VII w. znacznie się skurczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA FEUDALNEGO W EUROPIE ZACHODNIEJ

  Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.)

  Monarchia Karola Wielkiego dawała bezpieczeństwo granic, sama zresztą koncepcja monarchii polegała na wojnie zaczepnej, gwarantowała również w jakiś sposób bezpieczeństwo wewnętrzne, poprzez władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /6 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się lewicy na ziemiach polskich

  Komuniści polscy znaleźli się po klęsce Polski we wrześniu 1939 w wyjątkowo trudnej sytuacji. KPP (Komunistyczna Partia Polski) zostało rozwiązane. Zostali pozbawieni tworzenia własnej organizacji. Wielu byłych działaczy KPP przeniosło się na tereny przyłączone do ZSRR. Pierwsze grupy konspiracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918

  Granica z Niemcami

  Powstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez Polaków - spowodowało natężenie prowokacji niemieckich, 27 grudnia 1918 roku rozpoczyna się powstanie wielkopolskie; ciężkie walki w Chodzieży, Nakle, Inowrocławiu; Nacxelna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ

  W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i środkowej rozróżnia się dwa elementy: własność prywatną i władzę publiczną. Ten sposób myślenia nigdy w Europie nie zaginął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /6 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się sejmu walnego

  W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny składał się z trzech " stanów sejmujących " : króla, senatu i izby poselskiej. W skład senatu wchodzili najwyżsi dostojnicy Kościoła rzymsko-katolickiego, główni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /5 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

  Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan lekarski niezależny od stanu kapłańskiego. Pojawiają się lekarze udzielający porad zawodowo. Lekarze cieszyli się wielkim poważaniem wśród ludu. Najsławniejszymi lekarzami byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo warszawskie i jego losy

  W 1806r. wojska napoleońskie dotarły do ziem polskich zaboru pruskiego, w tej sytuacji Polacy zapominając o dramacie legionistów polskich we Włoszech spowodowali powstanie w Wielkopolsce przeciwko Prusakom. W konsekwencji postawy i działania Polaków Napoleon szybciej zajął Warszawę i pomyślnie prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /10 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo Polskie - Małe królestwo wielkich nadziei

  Po upadku Rzeczypospolitej, Polacy związali swe nadzieje na odzyskanie niepodległości z Francją, a dokładniej z osobą Napoleona Bonaparte. W tamtym okresie rewolucyjna Francja była odbierana wrogo na arenie międzynarodowej, zwłaszcza przez zaborców Polski. Po upadku powstania kościuszkowskiego część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rajmund Dodano /20.10.2011 Znaków /11 781

  praca w formacie txt

Do góry