Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kultura oświecenia

  Oświecenie. Rokoko. Sentymentalizm. Klasycyzm i pseudoklasycyzm. Preromantyzm... Im bliżej naszych czasów, tym większa mnogość terminów, im bliżej drzew, tym trudniej dostrzec las. A przecież wiek XVIII to okres integracji kultury europejskiej na skalę dotychczas nie spotykaną. I to zarówno integracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /40 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura odrodzenia w Polsce z uwzględnieniem nauk i ich przedstawicieli

  Odrodzenie, inaczej renesans, to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytnmości, w opozycji do światopoglądu średniowiecznego. Odrodzenie zaczeło się w XIV-XV w. We Wołszech, a od początku XVI w. Objęło inne kraje: Francje, Niemcy, Wielką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura odrodzenia w Europie

  Pod koniec XV w. renesans włoski przekroczył granice, poza które nie można już było iść dalej w tym samym kierunku. Paradoksalna próba pogodzenia młodzieńczego buntu przeciw starym formom z chęcią zbudowania harmonijnej, konsekwentnej syntezy całej dotychczasowej - w tym i średniowiecznej - wiedzy o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /33 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura międzywojenna

  “Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną

  w historii Polski; nic w naszych dziejach

  nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;

  tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.”

  T.Peiper

  Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /15 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

  Kultura Rzymu przeszła długą ewolucję od rodzimych tradycji rzymskich czasów miasta - państwa do przejęcia i zaadoptowania tradycji grecko - hellenistycznych w czasach Imperium Rzymskiego . Rzymianie nie byli jednak wyłącznie ślepymi naśladowcami , stworzyli także własne wielkie dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm w Europie

  Ustrój feudalny oprócz we Francji rozwijał się także w Anglii. We Francji feudalizm doprowadził do niemal całkowitego rozkładu państwa. W X w. Karolingowie byli zdani całkowicie na łaskę możnowładców, którzy walczyli między sobą. W 987 r. umiera ostatni z dynastii Karolingów. Tron obejmuje wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - SYSTEM ADMINISTRACYJNY

  Podczas panowania pierwszych Karolingów doszło do przejściowego umocnienia centralnej władzy państwowej. Głównej i decydującej przyczyny tego zjawiska nie należy się doszukiwać w wybitnych zdolnościach Karolingów, ani też w \\\"rozumie politycznym\\\" Karola Wielkiego. W rzeczywistości pewne umocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA PANUJĄCEJ KLASY FEUDAŁÓW

  Stosunki własnościowe wewnątrz klasy feudałów były podstawą jej organizacji wojskowo-politycznej. Beneficjum z reguły łączyło się z pewnymi zobowiązaniami lennymi, wolny bowiem człowiek, otrzymując beneficjum od wielkiego właściciela ziemskiego, stawał się jego wasalem (od łacińskiego słowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - ŻYCIE GOSPODARCZE WŁOŚCI FEUDALNEJ

  Wynikiem przewrotu w stosunkach rolnych, który dokonał się w VIII - IX w., było ostateczne utrwalenie się własności ziemskiej klasy panującej. Miejsce dawnej wolnej chłopskiej wspólnoty gminnej - marki - zajęła włość feudalna z jej tylko właściwymi stosunkami gospodarczymi. Jakie to były stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WPROWADZENIE PODDAŃSTWA CHŁOPA FRANKIJSKIEGO

  Wzrost wielkiej posiadłości rolnej kosztem chłopów pozbawionych prawa własności ziemi szedł w parze z wtrąceniem ich w poddaństwo. Rujnowany drobny posiadacz nie tylko oddawał swój grunt wielkiemu właścicielowi ziemskiemu, lecz także popadał w osobista od niego zależność, tzn. tracił wolność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 133

  praca w formacie txt

Do góry