Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Rzeźba

  Rzymianie byli naśladowcami greków. Ale w rzeźbie osiągnęli o wiele więcej, a konkretnie w rzeźbie portretowej. Nie bali się pokazywać brzydoty, starości albo wulgarności modela. Posągi pokazywały ludzi ubranych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Historiografia

  W tej dziedzinie też wyróżnić możemy trzy wielkie osoby. Juliusz Cezar napisał dzieła O wojnie galijskiej, O wojnie domowej. Tytus Liwiusz pisał dobrym językiem i zajmująco lecz był mało krytyczny i nie odróżniał baśni od legend. Napisał on dzieło o historii Rzymu. Tacyt był autorem utworów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Poezja

  Jej rozkwit przypadł na czasy panowania Oktawiana. Wergiliusz był autorem sielanek Georgik. Napisał też epopeję patriotyczną Eneida. Horacy to autor licznych utworów lirycznych o różnorodnej tematyce i nastroju. Pisał wiersze refleksyjne, pieśni, poezje patriotyczne. Osiągną mistrzostwo poezji lirycznej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymska

  Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się powiększyło, a oni sami zetknęli się z kulturami rozmaitych ludów. Wiele z nich reprezentowało kultury starsze i bardziej atrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /11 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Polski na przestrzeni średniowiecza

  Rozwój kultury tej epoki był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wieśniacza, zarówno w sferze swego materialnego bytu, jak też obyczajów i wyobrażeń, początkowo pozostała ona w zasadzie pogańska, chociaż formalnie przyjęła nową wiarę. Jeszcze długo świeżych formach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /13 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura pełnego średniowiecza

  Jedność w różnorodności - to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność, co prawda, rozdarta pogłębiającą się przepaścią między prężną, zmieniającą się szybko cywilizacją Zachodu a konserwatywnym światem prawosławia, nie na tyle jednak rozdarta, aby spór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /49 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Sztuki piękne

  Warto dodać iż epoki i prądy w sztukach pięknych nie pokrywały się ściśle chronologicznie z ramami chronologicznymi oświecenia. Granice pomiędzy twórczością barokową, czy romantyczną a oświeceniową nie zawsze są jednoznaczne.

  W literaturze tego okresu rozwinęły się trzy prądy literackie:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Myśl polityczna

  Ówczesna myśl polityczna była przede wszystkim krytyką despotyzmu i ustroju feudalnego. Już John Locke w "Traktacie o rządzie" i "Liście o tolerancji" sformułował zarys oświeceniowej doktryny politycznej. Za wzór do naśladowania uznał ustrój rodzimej Anglii.

  Od instytucji państwa wymagał zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Nauka

  W okresie tym nauka przeżywała gwałtowny rozkwit. Największym dziełem epoki, wyrażającym w sposób syntetyczny upodobania i poglądy ludzi epoki była Encyklopedia. To 30-to tomowe dzieło powstawało od 1751 do 1772 r. pod redakcją Denisa Diderota. Była to pierwsza próba sklasyfikowania i skoordynowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Oświecenia - Filozofia

  Prekursorami nowych trendów filozoficznych byli Rene Descartes (Kartezjusz) oraz Benedykt Spinoza. Kartezjusz (1596-1650) uważany jest za ojca filozofii racjonalistycznej. W swym największym dziele "Rozprawa o metodzie" wyłożył zasady dobrego, systematycznego, uporządkowanego myślenia. Cogito ergo sum -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 927

  praca w formacie txt

Do góry