Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Hierarchiczne filtrowanie rozwoju przemysłowego

  Relokację przemysłu od dawna tłumaczy się jako wynik geograficznych różnic w kosztach produkcji. Wyjaśnienie to ostatnio rozwinięto, włączając do niego hipotezę „filtrowania w dół" zakładów przemysłowych (Moriarty 1983). Stwierdza się mianowicie, że wytwórczość przemysłowa przenika w dół...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

  Jednym z charakterystycznych zjawisk drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku jest nasilanie się procesów prowadzących do integracji gospodarki światowej. Gospodarki lokalne są coraz bardziej łączone w jeden światowy system ekonomiczny. Kapitał przepływra coraz swobodniej przez granice państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /15 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchiczne systemy usługowe

  Niektóre usługi powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie. Przykładem mogą być usługi pogotowia ratunkowego. W wielkich miastach zorganizowanie systemu takich usług jest poważnym problemem. Organizacja usług pogotowia może mieć charakter hierarchiczny. Pojawia się wtedy problem sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie się regionów przemysłowych

  Pierwszą systematyczną teorię lokalizacji przemysłu opracował Alfred Weber (1909). Wyróżnił on trzy czynniki wyznaczające umiejscowienie zakładów przemysłowych. Są to: czynnik transportu, czynnik pracy i czynnik aglomeracji.

  Według Webera punktem w przestrzeni zapewniającym najkorzystniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w hierarchicznym systemie miast

  Znaczna część literatury z dziedziny geografii ekonomicznej powstała na podstawie hierarchicznych modeli Waltera Christallera i Augusta Lóscha. Jeden z nurtów dyskusji w tej literaturze dotyczy zmian w hierarchicznym systemie osiedli dokonujących się współcześnie pod wpływem postępu technicznego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /19 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model gospodarki przestrzennej

  Kolejnym krokiem w kierunku opisania i wyjaśnienia złożonych krajobrazów geograficznych była teoria gospodarki przestrzennej Augusta Lóscha (1961, rozdz.

  II.A). Lósch zakłada istnienie dużej, jednorodnej równiny o jednakowych warunkach transportu we wszystkich kierunkach i równomiernym rozmieszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcześniejsze teorie integracji

  Nauki społeczne w różnych okresach szukały bardziej rygorystycznych sposobów wyjaśnienia procesów integracji różnych krajów niż te, które nie sprawdziły się w praktyce (Mattli 1999). W naukach politycznych opracowano pewną koncepcję objaśniającą, znaną jako neofunkcjonalizm, która rozwijała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty wymywania i rozprzestrzeniania

  Miasta i regiony dobrze prosperujące wywierają na sąsiednie i dalsze regiony słabsze ekonomicznie wpływ dwojakiego rodzaju: działają za pośrednictwem efektów wymywania (odpływu, drenażu) i efektów rozprzestrzeniania (Vanhove, Kla-assen 1980, rozdz. 1). Pierwsze mają dla regionów słabszych znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ekologiczno-ekonomiczne

  Modelowanie ekologiczno-ekonomiczne rozwija się zarówno na gruncie ekonomii, jak i ekologii. Celem tworzenia modeli jest identyfikacja złożonych współzależności ekologiczno-ekonomicznych, w szczególności ich opis, przewidywanie zmian i ich konsekwencji, poszukiwanie optymalnych relacji, ocena wariantowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powodzenia traktatów integracyjnych

  Podpisywanie traktatów to jedynie krok formalny. Oznacza ono obietnicę przywódców poszczególnych krajów angażowania się w określone działania w określonym czasie w celu ściślejszego powiązania gospodarek ich krajów. Integracja urzeczywistnia się przez spełnianie tych obietnic w długim procesie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 378

  praca w formacie txt

Do góry