Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - LITERATURA

  Odzyskanie niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego. W1920 r. powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich. W 1924 r. polska sekcja Pen Clubu, natomiast w 1926 uchwalono ustawę o prawie autorski. Kształtowały się wtedy ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - OŚWIATA

  Po odzyskaniu niepodległości pierwszym zadaniem władz stało się ujednolicenie systemu szkolnego czyli określenie jego organizacji, zadań, podstaw ideowych i programów. W kwietniu 1919 zwołano Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski, który przeszedł do historii pod nazwą Sejmu Nauczycielskiego. Miał on...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

  Kultura społeczeństwa polskiego miała aspekt masowy, związany z poziomem intelektualnym i estetycznym szerokich rzesz społeczeństwa i odbiorem przez nie wartości kultury.Warunki rozwoju kultury zależały głównie od czynników politycznych. Odbudowa niepodległości zasadniczo ten warunek zmieniła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecznej Europy

  Okres romański

  W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi. Pierwszym okresem ożywienia był tzw.

  Renesans karoliński

  Były to czasy ozywienia kulturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /7 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura średniowiecza

  Motto:

  "Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest naszym wiekiem dziecięcym, do którego trzeba ciągle powracać, by poznać historię naszych schorzeń."

  Umberto Eco

  Średniowiecze jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /8 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura starożytnych Greków

  Pierwszą cywilizacją , która pojawiła się w basenie Morza egejskiego była cywilizacja Kreteńczyków . Pojawiła się ona w neolicie w mieście Knossos ok.6100 p.n.e. . Największymi osiągnięciami tej kultury były :żarna , garncarstwo, miasta , dwukomorowe groby , obrządek pogrzebowy . 2000 p.n.e zaczęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura starożytnego Rzymu

  Na początku swego istnienia państwo rzymskie pozostawało daleko w tyle za Grecją - kolebką antycznej kultury. W późniejszym okresie rzymianie dogonili Greków ,a w niektórych dziedzinach nawet ich prześcignęli. Okres cesarstwa był pod względem kulturalnym bogatszy i ciekawszy ,aniżeli okres republiki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /4 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Prawo Rzymskie

  Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Architektura

  W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura Rzymu - Sztuka wymowy

  Bardzo ważną dziedziną w życiu rzymian była sztuka wymowy. Była to osobna dziedzina prozy i odgrywała ważną rolę w karierze polityka. Bezwzględnie najlepszym w tej dziedzinie mistrzem był Marek Tuliusz Cycero. Wygłaszał on mowy sądowe i polityczne.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt

Do góry