Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Liga Narodów - Informacje Ogólne

  Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

  Jan Henryk Dąbrowski służył w wojsku saskim oraz polskim. Zasłynął jako dzielny żołnierz w powstaniu kościuszkowskim odpierając pruskie i rosyjskie ataki na Warszawę, a także dowodził wyprawą wspierającą powstanie w Wielkopolsce, zdobył tam Gniezno i Bydgoszcz. Po trzecim rozbiorze Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /14 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony Polskie we Włoszech

  Legiony Polskie - polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie Polski oraz zagranicą, których celem była walka o niepodległość.

  Polskie formacje wojskowe, utworzone za zgodą Napoleona przez generała J.H.Dąbrowskiego na mocy układu z rządem Republiki Lombardzkiej, tzw. Administracją Generalną, z dnia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich

  1.Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji.

  2. Idea odbudowania Polski w oparciu o sojusz z Francją była aktualna zarówno w czasach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /12 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony i Księstwo Warszawskie

  Legiony polskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.

  Już w czasach powstania kościuszkowskiego działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego tzw. agencja. Była ona związana z prawicą. Przedstawiciele lewicy skupiali się w tzw. deputacji.

  Idea odbudowania Polski w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /22 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony Dąbrowskeigo (1797 - 1807)

  Wymazanie Polski z mapy Europy nie załamało polskich patriotów. Ci, którzy pozostali w kraju, poczęli myśleć o podjęciu na nowo walki z zaborcami. Organizowane przez nich spiski były jednak szybko wykrywane wskutek ścisłej współpracy zaborczych rządów. W styczniu 1797 r. w Petersburgu został podpisany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /7 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lądowanie w Normandii

  Lądowanie wojsk alianckich w Normandii było długo i rzetelnie planowaną akcją militarną, największą tego typu w II WŚ, zarówno pod względem skali przygotowań ja i użytych środków i sił. Jej sukces oznaczał początek końca potęgi III Rzeszy, rozpoczęcie powolnej, lecz nieubłaganej drogi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

  Bałkański problem, ważny element tzw. "kwestii wschodniej", czyli walki o spadek po imperium ottomańskim. na widownię dziejową wkroczył w XIX i XX w. w związku z walką narodów bałkańskich o wyzwolenie spod panowania tureckiego. działania te spotkały się, w zależności od własnych celów, z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /9 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia Polska w czasie I Wojny Światowej

  W początkowym okresie działań wojennych na Zachodzie i na Wschodzie mocarstwa traktowały sprawę polską z dużą rezerwą. Austro-Węgry zezwoliły na tworzenie Legionów Polskich, ale zawiedzione w swych rachubach na wywołanie powstania na tyłach armii rosyjskiej, traktowali Legiony jako siłę pomocniczą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura wczesnego średniowiecza

  Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek zmian zachodzących w Europie, doprowadził do stopniowego zaniku życia in-telektualnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt

Do góry