Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Marzec 1968

  Od 1967 roku pogarszały się nastroje społeczne. Powstanie opozycji w ZSRR oraz liberalizacja Komunistycznych Czech ze strony intelektualistów i studentów budziły nadzieje na demokratyzacje życia PRL, zaś ze strony młodych członków partii na dojście do władzy.

  30 I 1968 zakazano przedstawień "Dziadów" w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marek Aureliusz Probus - biografia

  Marek Aureliusz Probus pochodził, jak przed nim Aurelian i Klaudiusz II, z prowincji naddunajskich, należał tak, więc do tzw. Iliryjczyków. Był popularny wśród żołnierzy, służył, bowiem w wojsku zawodowo od młodości i kolejno zdobywał coraz wyższe stopnie. Walczył za Waleriana, Galeina oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcus Tullius Cicero - życiorys i prace

  Marcus Tullius Cicero

  Urodzony 3 stycznia 106r.p.n.e., zmarł 7 grudnia 43r.p.n.e. w Formianum k.Kajety.

  Wybitny rzymski mówca, mąż stanu i filozof, potomek bogatego rodu ekwitów.

  Studia rozpoczął w Rzymie u słynnych prawników Mucjuszów. W okresie od 79 do 77 roku p.n.e. kontynuował je w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

  W połowie stycznia 1863 r. władze carskie przeprowadziły w Warszawie pobór młodzieży męskiej do wojska. Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i tam zaczęto organizować pierwsze oddziały powstańcze. Komitet Centralny ogłosił wybuch powstania na 22 stycznia 1863 r. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest PKWN

  (przygotowany w Moskwie, tam też odbył się druk doku-u). Dla uwiarygodnienia wobec ludności ogłoszono go w Chełmie Lubel-skim, mieście znajdującym się już pod kontrolą Armii Czerwonej i Wojska Pol-skiego. PKWN w Manifeście: wzywał Polaków do walki z okupantem w ścisłym sojuszu z Armią Czerwoną;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała Konstytucja

  Mała konstytucja - potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20.II.1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921 (Konstytucja marcowa).

  I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymilian Robespierre (1758 - 1794)

  Maksymilian Robespierre (1758 - 1794), był jednym z przywódców Rewolucji Francuskiej , odpowiedzialny za wprowadzenie w państwie polityki terroru. W 1789r. został wybrany do parlamentu i staną na czele klubu Jakobinów , przyrzekając , że całkowicie poświęci się sprawie rewolucji. Jako człowiek o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Informacje Ogólne

  Majowie , były to plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze , majańskiej rodziny językowej. Ok. 1000 roku p. n. e. na nizinach Gwatemali pierwsi rolnicy z plemienia Majów zaczęli zakładać niewielkie wioski. Poprzez wymianę handlową i wojny Majowie rozwijali tradycje , wierzenia religijne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /5 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Budowle

  Na nizinach Majowie budowali swoje szałasy na małym cokole z ubitej ziemi, by chronić się przed powodziami pory deszczowej. Palisady, wzmacniane plecioną latoroślą, tworzą ściany, a dach kryty jest słomą palmową. Szałas ma tylko jeden otwór - drzwi, które zawsze znajdowały się na środku przedniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Sztuka

  Estetyczną wyobraźnię Majów kształtowały wierzenia religijne. Artyści wspaniale portretowali bogów, a także zwierzęta i ludzi. Osiągnęli mistrzostwo w rzeźbieniu muszli oraz w obróbce kamienia. Majowie cenili także jadeit z powodu jego barwy. Zieleń kojarzyła im się z życiem, zwłaszcza bujną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt

Do góry