Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Święta

  Prasłowianie obchodzili cztery główne święta:

  21 Marzec - pierwszy dzień wiosny. Święto Jare poświęcone narodzinom nowego życia po mroźnej zimie. W święto malowano pisanki, jajka które były symbolem odrodzenia życia. Święto poświęcone bogu Rodowi.

  21-22 Czerwiec - pierwszy dzień lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia słowiańska - Bogowie

  Możemy dziś przyjąć, że w skład panteonu słowiańskiego wchodziło czterech głównych bogów. Bogowi ci znani byli na całym terenie zamieszkałym przez plemiona prasłowiańskie.

  Najważniejszy z nich to Dadźbóg Swarożyc. Bóg słońca, ognia, nieba i spraw ziemskich. Dadźbóg to ten, który daje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

  Astronomia była największą pasją Kopernika, a badania i prace naukowe nad nią prowadził przez całe życie. Rękopis Obrotów skończony był około 1530 roku, lecz przez dłuższy czas nie zdecydował się na jego opublikowanie. Po raz pierwszy wydrukowano streszczenie De Revolutionibus, sporządzone przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja w powojennej POLSCE

  Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami. Przyjazd ludności nazywa się imigracją, a przyjeżdżających - imigrantami. Ze względu na przyczyny wyróżnia się migracje ekonomiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

  1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

  Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /24 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodówka

  Rolę ośrodka kierowniczego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego w latach 1919 - 1943 pełniła Międzynarodówka Komunistyczna. Nawiązywała ona do:

  I Międzynarodówki i rewolucyjnego nurtu II Międzynarodówki.

  Kongres założycielski odbył się w Moskwie w dniach 2 - 6 marca 1919 r. Brało w nim udział 52...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

  MIESZKO III - z racji swojego długiego życia zwany Starym - urodził się ok. 1126 roku. Był synem księcia Bolesława III Krzywoustego i jego drugiej żony Salomei, hrabianki Bergu w Szwabii. W chwili śmierci ojca (1138) Mieszko miał 12 lat. Jego młodość upłynęła na zamku w Łęczycy w pobliżu matki i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszko I - Informacje Ogólne

  Był pierwszym udokumentowanym władcą Polskim. Za główny cel swojego panowania obrał jednoczenie plemion w jedno mocne państwo. Posiadał już swoje własne wojsko, które nazwał drużyną. Drużyna ta była jak na owe czasy dosyć spora, bo liczyła ok. 3000 pancernich. Dla porównania tyle, a czasami i mniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /6 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

  Kazimierz Wielki, według informacji podawanych przez Jana Długosza, urodził się 30 kwietnia 1310r. w dość znacznym wówczas grodzie Kowal, położonym na Kujawach. Był szóstym i ostatnim dzieckiem Władysława Łokietka. Śmierć starszego brata Władysława uczyniła go jedynym spadkobiercą władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /6 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA W STAROŻYTNYM EGIPCIE

  Każdy chyba pamięta powieść "Faraon". W niej przebiegli Kapłanowi dzięki znajomości między innymi matematyki sprawowali niepodzielną władzę. Co dzisiaj wiemy o matematyce w Starożytnym Egipcie??? Czasy są to przecież zamierzchłe... Mimo to naukowcom udało się zagłębić w tajnikach egipskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 858

  praca w formacie txt

Do góry