Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Liwiusz, Titus Livius (59 p.n.e. - 17 n.e.)

  Największy obok Tacyta historyk rzymski. Jego główne dzieło historyczne: Ab urbe condita (Od założenia Rzymu, po 27 p.n.e.), liczy 142 księgi, przedstawiające dzieje Rzymu od założenia miasta, aż do czasów sobie współczesnych.W całości zachowało się 35 ksiąg: 1-10 obejmujące okres do 293 p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Tacyt, Publius (Caius) Cornelius Tacitus (ok. 55 - ok. 120)

  Najwybitniejszy historyk starożytnego Rzymu. Kształcił się w retoryce, prawie, historii i filozofii. Ok. 75 rozpoczął działalność jako obrońca sądowy. Był kwestorem i dzięki temu został członkiem senatu. W pierwszych latach panowania Domicjana otrzymał urząd trybuna ludowego (lub edyla), a w 88 -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Owidiusz, Publius Ovidius Naso (43 p.n.e. - 17 lub 18 n.e.)

  Jeden z największych elegików rzymskich, najbardziej utalentowany poeta epoki Augusta, należący do młodszego pokolenia twórców augustowskich. Syn bogatego ekwity z Sulmony (środkowa Italia). Zrezygnował z kariery urzędniczej i poświęcił się pisarstwu.Już w 16 p.n.e. sławny jako autor poezji miłosnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 p.n.e.)

  Jeden z największych poetów rzymskich. Syn wyzwoleńca. Należał do kręgów literackich Mecenasa. Był autorem Epodów (41-30 p.n.e.), krótkich utworów o treści politycznej, Satyr (40-30 p.n.e.), w których ośmiesza wady i słabości ludzkie.Do najsłynniejszych dzieł Horacego należą Pieśni (zwane też odami)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wydarzenia XX wieku

  Swiat:

  § 1939 - Napaść Hitlera na Polskę - wybuch II wojny światowej:

  Moim zdaniem wybuch II wojny światowej i cały jej przebieg miał ogromny wpływ na późniejsze wydarzenia w świecie. Przede wszystkim II wojna światowa spowodowała śmierć mnóstwa ludzi. Do końca wojny wzięło udział 61 państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego

  753r p.n.e.- powstanie Rzymu

  753-509r p.n.e.- monarchia

  509-30r p.n.e.- republika

  30rp.n.e.-476r n.e.- cesarstwo

  V w-264r p.n.e.- podbijanie Italii

  264r p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej

  241r p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej

  218- wybuch II wojny punickiej

  216r p.n.e.- bitwa pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJDAWNIEJSZE DZIEJE GRECJI

  Cywilizacja minojska (2000 - 1450/1400 r. p.n.e.) powstała na Krecie, a dokładniej w mieście Knossos, znanym z mitów np. o Ikarze. Rozwinęła się w niej kultura pałaców, gdzie pałace były ośrodkiem władzy, życia towarzyskiego, rezydencją króla, centrum gospodarczym. Minojczycy mieli swoje pismo, którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazdy Normanów

  1. Najeźdźcy z północy- Wikingowie

  Wikingami, a także Normanami nazywano śmiałych i okrutnych żeglarzy wojowników. Byli to germanie północni. Wyróżniano Duńczyków mieszkających w Skanii i na Półwyspie Jutlandzkim, Szwedów osiedlonych wokół Jeziora Malaren i Norwegów mieszkających najbardziej na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660)

  W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60.

  Wobec najzdu szwedzkiego Rosjanie zawiesili działania wojenne przeciw Polsce, a nawet obiecali pomoc wojskową przeciw Szwedom.

  Chmielnicki przyłączył się do Szwedów i w 1657 nawet porozumiał się ze Szwecją i Siedmiogrodem w sprawie rozbioru RP...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /6 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZIEJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z NAPOLEONEM

  Po ostatnim rozbiorze w 1795 r ziemie polskie zostały ostatecznie podzielone między trzech zaborców. Bezpośrednio po utracie niepodległości Polacy podjęli próby związania spisków, w wyniku których miało wybuchnąć powstanie, a Polska odzyskać niepodległość. Co ciekawe, opór wobec zaborców wychodził z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /5 171

  praca w formacie txt

Do góry