Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

  W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych majątków króla), bogatej prowincji Flandria (przemysł sukienniczy). Po opanowaniu Flandrii, która była lennem angielskim, monarcha stanął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /10 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy - od rozbicia do zjednoczenia

  Po wojnie pokonane Niemcy znalazły się w strefie wpływów czterech zwycięskich mocarstw: USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR, z których każde kontrolowało wydzieloną strefę. Berlin znalazł się w części radzieckiej, ale jako stolica został także podzielony na cztery sektor. W 1948 roku Armia Czerwona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /8 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy po II wojnie światowej

  Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Niemiec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odłączono Czechy, Austrię, Alzację i Lotaryngię, Pomorze, Śląsk, Warmę i Mazury) Utworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazwiska XV - XVI w.

  Bodin Jean - "Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej (1576)

  Erazm z Rotterdamu (1467-1536); najwybitniejszy humanista w Europie poza Włochami, wielki miłośnik antyku i jego kultury. "Pochwałą Głupoty", "Podr. Bojownika chrześci."

  Giorgio Vasari - malarz i architekt florencki; po raz pierwszy posłużył się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka, kultura, sztuka na przełomie XIX i XX wieku

  Podjęcie tak szerokiego tematu wymaga przejrzystości i czystości wypowiedzi. W związku z tym metodą, która postaram się zanalizować ten problem będzie metoda problemowo-płaszczyznowa.

  Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX to okres głębokich przemian, obejmujący wszystkie dziedziny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /27 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka w XIX - XX w.

  BRAUN Karl Ferdinand,

  1850-1918, fizyk niemiecki; wynalazca elektrometru, tzw. lampy Brauna (prototyp lampy obrazowej), detektora kryształkowego, anteny ramowej; za prace nad rozwojem telegrafii bezprzewodowej 1909 Nagroda Nobla.

  1837 - Alfabet Morsea

  ARAGO Dominique François,

  1786-1853, francuski fizyk i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka i kultura między wojnami

  Lata 1918-1919 obfitowały w odkrycia naukowe i wynalazki techniczne. Najwięcej odkryć dokonali fizycy i chemicy. Ernest Rutheford i James Chadwick, rozbijając jądro atomu azotu, przeprowadzili pierwszą sztuczną reakcję jądrową (1919). Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych stworzono mechanikę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO - NATO dzisiaj

  Obecny kształt NATO zaczął powstawać w 1991 roku. Koncepcja strategiczna Sojuszu, przyjęta przez szefów państw i rządów w listopadzie 1991 roku w Rzymie, nakreśliła szerokie ramy bezpieczeństwa opartego na dialogu, współpracy i utrzymania wspólnego potencjału obronnego.

  Podjęto również kroki do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO - Najważniejsze funkcje

  Głównym celem NATO jest zagwarantowanie, środkami politycznymi i militarnymi, wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Podstawową zasadą operacyjną Sojuszu jest wzajemna współpraca suwerennych państw, oparta na niepodzielności bezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO - Kto podejmuje decyzje?

  Najważniejszym organem decyzyjnym NATO jest Rada Północnoatlantycka (NAC). Jest ona w pierwszym rzędzie politycznym forum, gromadzącym przedstawicieli wszystkich państw członkowskich oraz miejscem gdzie omawiane są najistotniejsze decyzje i działania Sojuszu. Rada jest jedyną strukturą ustanowioną z mocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt

Do góry