Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przy mianowaniu prezydenta i powoływaniu rządu wykorzystano prerogatywy, jakie dawała Konstytucja kwietniowa.

  Urząd premiera otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJA BERLIŃSKA

  Taktyka tej operacji była bardzo prosta: kilka potężnych uderzeń miało złamać całą obronę niemiecką i podzielić ją na kilka mniejszych grup. Miało to przynieść zdobycie stolicy Niemiec, Berlina, i dotarcie do rzeki Łaby. 25 kwietnia 1945r wojska radzieckie zamknęły pierścień okrążenia wokół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ – powstanie

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarów, straty materialne w samej Europie szacowanona 260 mld dolarów. Śmierć poniosło 53 mln ludzi. Koniec II wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /9 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz Wita Stwosza

  Najcenniejszym zabytkiem Kościoła Mariackiego jest trzyczęściowy ołtarz główny, tzw. tryptyk. Wykonany został on przez niemieckiego rzeźbiarza o nazwisku Veit Stoss, spolszczone Wit Stwosz pochodzącego z Norymbergii, który osiedlił się w Krakowie, zaś Polska stała się dla niego drugą ojczyzną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oligarchia magnacka w Polsce

  Oligarchia magnacka - grupa rodów możnowładczych mające decydujący wpływ na władzę państwa i jego politykę.

  W Polsce ukształtowała się w XVII w. Wskutek włączenia do Rzeczypospolitej ziemi Wielkiego księstwa litewskiego ogromnie wzrosło znaczenie magnaterii. Posiadała ona olbrzymie majątki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres rozbicia dzielnicowego

  Okolicznosci rozbicia dzielnicowego

  Ostatnie 60 lat wieku XII i wiek XIII okresla sie w dziejach Polski mianem rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. W roku 1138 zmarl Boleslaw Krzywousty, a moca ustawy sukcesyjnej wydanej przed smiercia nastapil podzial kraju miedzy jego synów. Najpewniej podzial...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /13 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres napoleoński

  RZĄDY DYREKTORIATU

  Po oddaleniu dyktatury jakobińskiej Francja stała się pod rządami Burżuazji. Nad interesami czuwała konstytucja z 1759 r, która zastrzegła prawa wyborcze ludziom zamożnym, gwarantowała wolności prywatnej. Władza ustawodawcza należała do 2 izb: niższej Rady Pięciuset i wyższej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /6 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres Międzywojenny w Polsce i na świecie

  Uchwalenie konstytucji marcowej: 17.03.1921r. Traktat Wersalski zawarto 28.06.1919r. Niemcy nie mogli utrzymywać w terenie Nadrenii wojska ,pozwolono im na posiadanie 100 tysięcznej armii i niewielkiej floty. Zabroniono im posiadania okrętów podwodnych ,czołgów i samolotów bojowych. Pakt Ligi Narodów przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrągły stół - Informacje Ogólne

  W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /5 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka Francji i ewolucja jej ustroju

  Francja to do dziś znaczące państwo .Wysoko uprzemysłowione, o wysoko rozwiniętym poziomie rolnictwa odgrywa olbrzymią role w polityce współczesnego świata. Dziś Francja, jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Unii Europejskiej oraz NATO znajduje się wśród czołówki najbardziej znaczących krajów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt

Do góry