Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Osiągnięcia Cywiliazycyjne w Starożytnym Rzymie

  Rzym był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie. Do tych zdobyczy, kultury które najlepiej się rozwinęły zaliczamy:

  - Filozofię,

  - Literaturę,

  - Religię,

  - Sztukę,

  - Budownictwo,

  - Retorykę,

  - Historiografię,

  - Naukę,

  Na przełomie III i II w. toczyła się zacięta walka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /11 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo na prawie polskim

  Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości)

  - zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat)

  - daniny na rzecz księcia

  - uprawa gruntów za czynsz

  - możliwość odejścia wywiązanie się z powinności

  i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim

  - na ziemi immunizowanej

  -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje polityczne

  W atmosferze napiętej sytuacji międzynarodowej Polakom wydawało się, że zbliżający się konflikt pozwoli na odzyskanie przez Polskę niepodległości . Wśród Polaków występowały różne postawy wobec oku-pantów i kwestii wiązania nadziei na odzyskanie niepodległości z poszezególnymi państwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - ROLA I DZIAŁANIA

  Wysiłki ONZ na rzecz pokoju były podkopywane przez różnice polityczne dzielące kraje członkowskie, szczególnie w okresie zimnej wojny. Sesje Zgromadzenia Ogólnego równie często odzwierciedlały harmonię, co niezgodę między narodami. Działalność Rady Bezpieczeństwa hamował brak jednomyślności między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - STRUKTURA

  ONZ składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku.

  1) Zgromadzenie Ogólne- organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którzy mają przedyskutować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - CELE

  Założyciele ONZ wyznaczyli organizacji trzy główne cele. Miały one stanowić przeciwwagę dla polityki agresji państw osi, której punktem kulminacyjnym była II wojna światowa. Pierwszym i najważniejszym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Założyciele organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - CZŁONKOWSTWO

  Wśród członków ONZ wyróżnia się szczególną grupę -tzw. Członków założycieli- to państwa, które brały udział w konfederacji w San Francisco (50) oraz Polska, która w konfederacji tej nie uczestniczyła ze względu na brak rządu uznanego na forum międzynarodowym, ale wcześniej podpisała Deklarację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - HISTORIA POWSTANIA

  Koncepcja utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych została opracowana dwóch konferencjach państw alianckich, pod koniec II wojny światowej. Już wcześniej alianci postanowili powołać organizację, która zastąpiłaby nieudolną Ligę Narodów. Fazami poprzedzającymi utworzenie ONZ były:

  - Spotkanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd światowy, działa natomiast organizacja międzynarodowa, na której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPISZ PROCES JEDNOCZENIA WŁOCH

  Bezpośrednio przed rokiem 1861 Włochy były tylko pojęciem geograficznym. Jako pojęcie polityczne Włochy istnieją bez przerwy dopiero od 1861 r, ale to nie znaczy że powstało ono dopiero wówczas. Już w 1802r Republika Cisalpińska otrzymała nazwę Republiki Włoskiej , a w 1805 r Napoleon przyjął króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /12 191

  praca w formacie txt

Do góry