Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego (992 - 1025)

  Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /7 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Skutki podbojów osmańskich

  - zerwanie więzi gospodarczych z Azją

  - miasta włoskie straciły swoje kolonie nad Morzem Czarnym i w Grecji

  - poszukiwania nowej drogi do Indii

  - obawy przed przekroczeniem przez Turków Dunaju

  - pogarda dla barbarzyńskich Turków

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Państwo Osmanów w XV i początkach XVI w.

  Fundamentalnym elementem stworzonego przez Turków państwa była religia. Islam dzielił ziemie na dwie strefy: kraje muzułmańskie i zamieszkała przez niewiernych. Turcy jednak nie prześladowali wyznawców innych religii. Inni wyznawcy cieszyli się tolerancją religijną choć musieli płacić za to specjalną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Kres Bizancjum

  Cesarstwo Bizantyjskie zdawało sobie sprawę że skazane jest na zagładę. Odżywały więc nadzieje krucjaty antytureckiej, a cesarze bizantyjscy zgodzili się na uznanie zwierzchnictwa papieża nad Kościołem wschodnim i zawarcie unii między oboma Kościołami w 1439 na soborze we Florencji. W 1444 armia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Ekspansja turecka na Bałkanach

  Turcy osmańscy wykorzystując słabość Bizancjum przekroczyli Dardanele i zdobyli Adrianopol w 1360r i rozpoczęli podbój Bałkanów. W drugiej połowie XIV w. podporządkowali sobie znaczną część Bułgarii i Serbii, powiększali też swoje zdobycze w Azji Mniejszej. Rycerstwo zachodnioeuropejskie broniąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Początki Osmanów

  Państwo Osmanów utworzyło się w końcu XIII w. w Anatolii w Azji Mniejszej. Prawdopodobnie ekspansja Mongolska wypędziła je z jego siedzib w Turkiestanie i pchnęła na zachód. Na przełomie XIII i XIV w. pod wodzą Osmana państwo to zyskało niezależność polityczną wykorzystując upadek państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Mieszka

  Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Wiarygodna jednak tradycja , przekazana w kronice Galla Anonima mówi o jego przodkach : Siemowicie synu Piasta , Leszku i Siemomyśle ,którzy mieli kolejno panować w Gnieźnie .

  Podporządkowanie Polanom innych plemion odbywało się w drodze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo franków

  Frankowie różnili się od innych plemion germańskich, które wtargnęły tak licznie na przełomie IV i V w. w granice Cesarstwa rzymskiego, tym że:

  * osiedlili się w Galii już w 355 r.

  * zachowali ścisły kontakt ze swymi współplemieńcami na prawym brzegu Renu

  * byli wciąż poganami

  Frankowie nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /5 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo arabskie - Kultura arabska

  Świat arabski był światem miast. Był o wiele bogatszy, a jego kultura bardziej wyrafinowana miała jednak jednolity charakter. Upowszechnił się język arabski. Dla arabów ważna była kultura grecka. Interesowała ich grecka filozofia, medycyna, matematyka, astronomia. Fascynowała ich także kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo arabskie - Państwo kalifów

  Centrum państwa kalifów początkowo znajdowało się Medynie, potem przeniesiono je do syryjskiego Damaszku, a wreszcie do Bagdadu. Arabowie trzymali się z dala od ludów podbitych, żyjąc najczęściej w obozach wojskowych. Arabowie nie narzucali islamu siłą, wykazywali wiele tolerancji i otaczali opieką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry