Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie KEN - Czołowe postacie związane z KEN

  W 1783 KEN ogłosiła zbiór przepisów regulujących pracę szkół, których podstawy opracował H. Kołłątaj. Głównymi działaczami KEN byli: A.K. Czartoryski, I. Potocki, M. Poniatowski, A. Zamoyski, a współpracownikami: G. Piramowicz, H. Kołłątaj, K. Narbutt i A. Popławski.

  KEN istniała do połowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie KEN - Przeprowadzone reformy

  Akademię Krakowską i Wileńską poddano gruntownym reformom, zsekularyzowano programy nauczania i grono pedagogiczne, jako obowiązujący język wykładów wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze. Zmieniając ich nazwy na Szkołę Główną Koronną w Krakowie i Szkołę Główną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie KEN

  Utworzona na mocy uchwały Sejmu z 14 X 1773. Powstanie KEN wiązało się z kasacją zakonu Jezuitów, który skupiał w swych rękach całe niemal szkolnictwo Rzeczpospolitej. Na jej potrzeby przeznaczono majątki po skasowanym zakonie. Przejąwszy sieć szkół jezuickich i opierając się na ich funduszach KEN...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz Piramowicz - biografia

  Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz. Autor podręczników i rozpraw pedagogicznych. W latach 1754-1773 członek zakonu o.o. jezuitów, po jego kasacie proboszcz w Kurowie, Końskowoli i Międzyrzeczu Podlaskim. Nauczyciel w kolegiach zakonnych.

  Pracownik Komisji Edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piramidy egipskie - Informacje Ogólne

  Pierwszą piramidę nie mającą jeszcze klasycznego, kwadratowego zarysu, kazał wznieść faraon Djoser już ok. 2630 r p.n.e. koło Sakkara. Piramida Snofru w Dashur (ok.2550) została wykonana w formie łamanej, tzn. mniej więcej w połowie budowli ściany mają nagle mniejszy kąt wznoszenia. U podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /6 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr I Wielki - Informacje Ogólne

  Piotr I Wielki., urodził się w 1672 roku, zmarł w1725 roku. Był carem rosyjski od 1682 , cesarz od 1721, pochodził z dynastii Romanowów. Na tron był powołany wspólnie ze swoim bratem Iwanem V, ze względu na niepełnoletność ni sprawował władzy, a krajem jako regentka rządziła jego siostra Zofia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy rozbiór Polski - Informacje Ogólne

  Pierwsze porozumienie o rozbiorze przedstawiciele Rosji i Prus podpisali w Petersburgu 17 lutego 1772 roku. Oznaczono, jakie obszary zagarną dwa państwa, przewidziano też udział Austrii, która naturalnie wyprosiła ze swego terytorium Generalność konfederacką. Brzanie tracili grunt pod nogami, ruch dogasał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze państwa słowiańskie

  1. Sytuacja , w jakiej może dojść do powstania państwa

  Żeby mogło powstać państwo muszą pojawić się nadwyżki żywności i trzeba przejść na osiadły tryb życia . Obok wspólnoty plemienno - rodowej musi pojawić się poczucie wspólnoty terytorialnej ( mieszkamy na tej samej ziemi , zagrażają nam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /9 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze miasta

  Pierwsze większe osiedla miejskie powstaly na Bliskim i Środkowym Wschodzie - w Mezopotamii i w dolinie Indusu. Stanowiły one centrum rozwoju wspaniałej cywilizacji, która się tam wyksztalcila.

  Miasta mogły powstać dopiero, gdy ludzie nauczyli się, jak osiedlać się i żyć w jednym miejscu. Proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /5 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza wojna światowa - WALKA O GRANICE ZACHODNIE POLSKI

  Czynnikiem decydującym o układzie granicy były konflikty zbrojne zakończone mediacją i ostatecznymi decyzjami zwycięskich mocarstw zachodnich. Traktat wersalski ustalił granicę pl-niem w Wielkopolsce, Rada Ligi Narodó zadecydowała o podziale Górnego Śląska 12 X 1921r - przy Polsce pozostała 1/3 obszaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt

Do góry