Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Polityka - lata 20

  Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dziecką stosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy w walkach o Zachodnią Europę

  "Strzelcy! Przypada Wam w udziale ten ogromny zaszczyt, że wy pierwsi ruszacie na pole walki i macie ponieść w obce strony honor polskiej armii (...) Strzelcy! Na Was zwrócone są dziś oczy wszystkich towarzyszy broni, wszystkich towarzyszy tułactwa. Jutro zwróci się do was umęczony Kraj, by w Waszych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /26 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku

  Druga połowa XIX wieku była dla narodu polskiego okresem dalszego pozostawania pod rozbiorami i pozbawienia własnej państwowości. Powodowało to rozbicie narodu jako całości, a więc niemożność kumulacji wysiłków na rzecz narodowego rozwoju nauki, kultury i techniki. Jeszcze większą przeszkodą były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /7 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy w kampanii włoskiej

  Już od roku 1940 marynarze polscy oswajali się z akwenami Morza Śródziemnego. Działały tu bazujące w Gibraltarze kutry służby specjalnej, przewożąc z okupowanych przez wroga wybrzeży rozbitków wojskowych z kampanii francuskiej, ochotników, polityków, agentów wywiadu. W eskorcie wielkiego konwoju...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /11 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polacy na frontach II Wojny Światowej

  II Wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w losach świata. Straty materialne, kulturowe, moralne oraz ofiary śmiertelne są nie do oszacowania. Żadnemu z państw zarówno biorących udział w wojnie, jak i neutralnych nie przyniosła ona korzyści, a jeśli nawet, to były one...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /9 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia dotyczące starożytnego RZYMU

  LEGION, związek taktyczny w starożytnej armii rzymskiej; 4-6 tys. żołnierzy; dzielił się na kohorty, manipuły, centurie.

  KATAKUMBY, w starożytnym Rzymie podziemne korytarze, miejsce zebrań prześladowanych chrześcijan i ich cmentarze.

  PRYNCYPAT, [łacińskie]: 1) w starożytnym Rzymie forma ustroju od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

  Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /5 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemie polskie - Informacje Ogólne

  W trakcie wojny obronnej, we wrześniu 1939 r. z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski, organizacja wojskowo-polityczna, której celem było prowadzenie działalności konspiracyjnej, organizowanie akcji dywersyjnych. Rada Gtówna Obrony Narodowej miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /7 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemie komunistyczne

  Po zajęciu przez ZSRR ziem polskich w 1939 r. polscy komuniści nie odgrywali początkowo większej roli. Stalin traktował ich z podejrzliwością pamiętając o roku 1938, kiedy Komunistyczna Partia Polski została rozwiązana z powodu zarzutu inwigilowania jej przez polski wywiad. Dopiero w 1941 r., kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /6 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział Europy na państwa bogate i biedne

  Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz różnice jakie wynikają z owych podziałów. Państwa w Europie, na skutek różnego rodzaju przemian politycznych, gospodarczych czy społecznych, dokonały mimowolnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /5 762

  praca w formacie txt

Do góry