Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

  Z okresu wojen napoleońskich Wielka Brytania wyszła jako zwycięskie mocarstwo, które najdłużej i najwytrwalej mobili-zowało siły koalicji europejskich do walki z Bonapartem. Zwycięskie zakończenie wysiłków dyplomatycznych, wojskowych i materialnych pod-niosło bardzo wysoko pozycję Anglii na arenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /28 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA WEWNĘTRZNA PIASTÓW

  Mieszko I :

  - Mieszko I stał na czele państwa dobrze

  zorganizowanego, z silna drużyną i licznymi grodami

  - organizacja scentralizowanego państwa

  - 966 r. - chrzest polski, który zapoczątkował

  nawiązanie stosunków z papiestwem i budowę własnej

  organizacji kościelnej

  - dalszy rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /19 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Królestwa Kongresowego

  Pierwszym problemem jaki się pojawił było współistnienie ( na ile to możliwe ) wielkiego samowładnego imperium carskiego z konstytucyjnym Królestwem Polskim . Właściwie pomysł konstytucji był osobistym pomysłem cara Aleksandra I , który wychowany w duchu ... i oświecenia chciał poprzez eksperyment z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna Księstwa Warszawskiego

  Księstwo Warszawskie posiadało własny rząd, własną armię i własny korpus urzędniczy. Nowością wg stosunku do dotychczasowej praktyki było to, że urzędy były płatne, zaś urzędnicy musieli się wykazywać fachowym wykształceniem administracyjnym. W ten sposób powstał na terenie Księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzymu - prowincje

  W toku podboju Italii opracował Rzym zasady organizacyjne podbitych obszarów. Nie przypominały one w niczym metod stosowanych przez jakiekolwiek państwo starożytne. W związku z rozdrobnieniem plemiennym Rzym miał w Italii ułatwione zadanie.

  Terytoria zamorskie był zorganizowane na wzór hellenistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /10 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RZĄDU WOBEC BEZROBOTNYCH

  Restrukturyzacja gospodarki spowodowała zasadnicze zmiany na rynku pracy. Wiele dużych firm państwowych przestało istnieć, część dokonała reorganizacji, powstało wiele mniejszych i większych prywatnych zakładów pracy, na polski rynek weszło wiele firm reprezentujących kapitał zagraniczny. W wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /10 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza i oświatowa Królestwa Polskiego

  I. Ministrem przez cały okres Królestwa Polskiego był Tadeusz Mostowski . Promował on rozwój przemysłu : tkackiego ( Warszawa , Łódź ) , sukienniczego ( Zgierz ) , wydobywczego ; powstała Szkoła Górnicza w Kielcach . W kwestii włościańskiej : rząd popierał oczynszowanie włościan w dobrach narodowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA DYNASTYCZNA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA

  Wydaje mi się, że pierwszym etapem realizacji założeń własnej polityki dynastycznej przez Kazimierza Jagiellończyka było zawarcie małżeństwa. A jak wiemy, wtedy małżeństwa nie zawierano z miłości, lecz z rozsądku, toteż niewarygodną rolę tudzież odegrała polska dyplomacja. Efektem tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /4 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku

  W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie przy jednoczesnej uległości państw zachodnich . Adolf Hitler zostając kanclerzem Niemiec 30 I 1933 roku bardzo szybko zabrał się do pracy na no-wym stanowisku urzędniczym - zaczął wprowadzać swój nowy porządek . Na początku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /11 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka - lata 30

  Od 1926 r. polską polityką zagraniczną kierował Józef Piłsudski (za pośred-nictwem oddanych sobie ministrów). Uważał, że jak długo między Niemcami a ZSRR będą trwały nieporozumienia, tak długo ze strony tych państw nie grozi Polsce niebezpieczeństwo; należy zachować równy dystans w stosunkach z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011 Znaków /3 609

  praca w formacie txt

Do góry