Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - LUDOWE WOJSKO POLSKIE

  21 lipca 1944 uchwałą KRN połączona została Armia Polska w ZSRR z Armią Ludową w jednolite Wojsko Polskie - odgrywało ono ważną rolę w życiu Polski Lubelskiej. Naczelnym dowódcą został gen. Michał "Rola" Żymierski - jego zastępcą generałowie, Zygmunt Berling i Aleksander Zawadzki. Rozbudowa armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE PKWN

  20 lipca w Moskwie podjęta została decyzja (przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej) o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W dwa dni później przez radio moskiewskie odczytano w języku polskim Manifest PKWN. Jako miejsce ogłoszenia manifestu (wydrukowanego w radzieckich drukarniach) podano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w I połowie lat 80

  1. Przyczyny polskiego sierpnia 1980r.

  a) narodziny opozycji

  b) 16.10.1978r. - wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża; w 1979r. pielgrzymka do ojczyzny Jana Pawła II , którego witały tłumy rodaków, entuzjastycznie reagując na jego przemówienie

  c) w lutym 1980r. na VIII zjeździe PZPR wybrano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w dobie rozbicia dzielnicowego

  Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju.

  Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106 - 1138)

  Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Małopolski, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Hermana Zbigniew otrzymał ojcową dzienicę Mazowsze, zaś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

  Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

  1918 - 1925

  - bliskie stosunki z Francją, która chciała zainwestować kapitał

  1921r. Sojusz, w którym Francja gwarantuje bezpieczeństwo

  - Ententa zatwierdza polskie granice (1923r.)

  - 1925r. Układ w Locarno o nienaruszalności granic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska po traktacie wersalskim

  1. Polityczna stabilizacja w Europie w II p XIX w nie sprzyjała realizacji dążeń niepodległościowych Polaków . Nie mogli oni samodzielnie przeciwstawiać się potęgom zaborców , nie mieli poparcia mocarstw. Dopiero skłócenie mocarstw rozbiorowych i znalezienie się Rosji , Austro- Węgier i Niemiec w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - Informacje Ogólne

  Około roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kwadratowych. Niemal 2/3 powierzchni stanowiły nieprzebyte puszcze, a na terenach zamieszkanych gęściej przeważały pola uprawne i łąki. Najgęściej zaludnionymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /6 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

  Nowy władca zmienił całkowicie orientację w polityce zagranicznej i przeszedł do obozu cesarskiego, rezygnując z korony królewskiej. Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława. Sobie Władysław zostawił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - KAZIMIERZ ODNOWICIEL

  Nowy król zdołał podporządkować sobie Małopolskę z Krakowem oraz opanował zrujnowaną Wielkopolskę. Kazimierz zdołał w 1047 r. podporządkować Mazowsze, w 1050 r. wyprawił się na Śląsk. Kazimierz nie zdołał odbudować metropolii kościelnej w Gnieźnie i nie odzyskał korony królewskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry