Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Postacie historyczne

  WALLENSTEIN Albrecht von - 1583-1634, od 1626 naczelny dowódca wojsk cesarskich w wojnie 30-letniej 1618-48; po licznych zwycięstwach pobity 1632 pod Lützen; posądzony o zdradę, zamordowany.

  CHMIELNICKI Bohdan Zenobi - ok. 1595-1657, hetman Ukrainy; przywódca powstania kozacko-chłopskiego przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

  Obie konstytucje różnią się w wielu, mniej lub bardziej ważnych punktach. Jednak rzeczą która od razu rzuca się w oczy jest wstęp.

  Wstęp do Konstytucji PRL:

  "Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /14 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

  Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku.

  -źródłem władzy jest naród

  -najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa

  -powołane zostają niezawisłe sądy

  -rząd jest odpowiedzialny przed sejmem(parlamentem)

  -wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

  ATENY (demokracja)

  1. Zgromadzenie wszystkich obywateli

  ( kworum 6 tyś. obywateli ).

  2. Publiczne dyskusje nad ustawami.

  3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.

  4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

  "Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali

  Zgodzonego z narodem króla fetowali

  Gdy przy tańcu śpiewano "Wiwat król kochany,

  Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany!"

  Tak oto Jankiel wspomina maj 1791 roku. Wtedy to Sejm Wielki uchwalił, przygotowaną wcześniej przez obóz reformatorski skupiony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /25 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

  Oceniając politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego muszę wziąć pod uwagę cały okres wczesnopiastowski ( 966 - 1138) ponieważ tylko taki przedział czasowy w pełni zobrazuje nam motywy i konsekwencje ich działań. Dokładne lata panowania tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /20 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

  Pomorze jest to kraina historyczno-geograficzna obejmująca północną część Polski, położoną nad Morzem Bałtyckim ("po morze"). Nazwy Pomorza używano od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie zasiedlone przez plemiona słowiańskie.

  Za czasów Mieszka I całość ziem pomorskich należała do Polski. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

  Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

  W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /13 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

  Teatr Narodowy, który słynie ze swojego prestiżu, swoją świetność przypisuje człowiekowi, który duszą i ciałem czuł jego odwieczną funkcję. Tym człowiekiem był Wojciech Bogusławski, założyciel oraz główny dyrektor Teatru Narodowego.

  Wojciech Bogusławski przyszedł na świat w 1757 roku, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie klasy robotniczej

  Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Klasa ta składał się z drobnych rzemieślników, pracowników manufaktur, ludności wiejskiej i zdeklasowanej szlachty. Sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt

Do góry