Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Co było przyczyną konfliktu polsko - czeskiego

  W 1918 roku ustalono z władzami czeskimi, że tereny przygraniczne zamieszkałe w większości przez Polaków zostaną włączone do Polski. Czesi złamali to porozumienie i w 1919 roku kiedy Polska zajęta była walką z Niemcami i Ukrainą.

  Czesi zajęli wschodnią część Śląska Cieszyńskiego do rzeki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania kozackie - Informacje Ogólne

  Kozackie powstanie Chmielnickiego oraz inne powstania kozackie tego okresu.

  Największy dylemat tej pracy to początek, bo tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. Mógłbym krótko napisać o powstaniach, o Chmielnickim, ale myślę, że najlepiej będzie jak przytoczę kto to w ogóle byli Kozacy.

  A więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /6 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania Chmielnickiego - Informacje Ogólne

  Szukanie jednej, kardynalnej przyczyny powstania, jakie rozpoczęło się na Ukrainie w 1648 roku, jest pozbawione sensu. Wydarzenia tak wielkie i doniosłe, które potrafiły wzruszyć potęgę Rzeczypospolitej oraz zachwiać układ polityczny w Europie Środkowej i Wschodniej, muszą być konsekwencją dużo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /18 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

  W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz działań na lądzie toczyły się także zmagania na morzu, przy czym Szwedzi, mając liczniejszą flotę utrzymywali inicjatywę w swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

  Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /3 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

  W okolicy Sandomierza toczono liczne walki ze Szwedami. Jedna ze zwycięskich potyczek miała miejsce pod Opatowem, a pobliski zamek w Tudorowie został zdobyty przez Polaków. W Rudniku nad Sanem rośnie kilkusetletni dąb, pod którym w dniu ataku wojsk polskich na Szwedów wypoczywał szwedzki monarcha Karol X...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

  Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski, oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nasz naród. Przez ponad sto następnych lat, rozdzielone ziemie polskie, pozostaną pod wpływem trzech zaborczych państw. Znamienny pozostaje fakt, że większa część społeczeństwa polskiego nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /28 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborców

  Polityka ugody z zaborcami.

  Młodzi konserwatyści krakowscy - "Stańczycy" - (Walerian Kalinka, Józef Szujski - historycy, Stanisław Tarnowski - historyk literatury, Stanisław Koźmian - publicysta) potępiali oni koncepcję zbrojnej walki o niepodległość i powstanie styczniowe. Twierdzili, że czynny opór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

  Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

  Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

  6. V. 1814r. Napoleon Bonaparte zrzeka się korony. Senat Francji ogłasza królem starszego brata Ludwika XVI, wstępuje on na tron jako Ludwik XVIII. 1. III. 1815r. Napoleon opuszcza Elbę i ląduje................

  Liczne oddziały opowiadają się za nim. 20. III Napoleon zajmuje Paryż (początek 100 dni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 584

  praca w formacie txt

Do góry