Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie socjalizmu naukowego

  Podłoże powstania socjalizmu naukowego. Rozwój kapitalizmu, zwłaszcza tworzenie się kapitalizmu w Europie Zachodniej, wpłynął decydująco na zmianę stosunków społecznych i politycznych. Powstawała nowa klasa społeczna - proletariat, a straszliwy wyzysk, jakiemu podlegali robotnicy i nędzne warunki ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /10 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie rady regencyjnej

  We wrześniu 1917r. utworzona została trzyosobowa Rada Regencyjna w składzie: arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i hrabia Józef Ostrowski. Premierem rządu mianowano historyka Jana Kucharzewskiego. Społeczeństwo polskie zwłaszcza jego część związana ze stronnictwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Chrzest Polski

  Bardzo ważną decyzją Mieszka było przyjęcie chrztu. Mogło ono zapewnić państwu miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczyć przed przymusową chrystianizacją, a także przyczynić się do jego wewnętrznego zespolenia. Aby uchronić się od bezpośredniego podporządkowania ziem polskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Państwo Mieszka

  Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Podporządkowywał on Polanom inne plemiona drogą podbojów. W momencie chrztu władza Mieszka rozciągała się na ziemie Wielkopolski, Kujaw Mazowsza i częściowo Pomorza. Bitwa pod Cedynią w 972 r przesądziła o zdobyciu przez Mieszka władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Państwa Wiślan i Polan

  Nad górną Wisłą doszło do zjednoczenia dość znacznych terenów. Ośrodki tego państwa stanowiła Wiślica i Kraków, a na wschodzie miało on sięgać po Bug i Styr. Władca tego państwa został później pokonany przez księcia Wielkomorawskiego Świętopełka, potem został ochrzczony i terytorium jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa polskiego - Plemiona polskie

  Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie. Granice między nimi wyznaczały zabagnione doliny rzek lub rozległe puszcze.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

  Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów.

  Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , które zostało pokonane przez p.Wielkomorawskie , które to z kolei uległo Węgrom i dziedzictwo po p...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /7 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Państwa Izrael

  Geneza państwa sięga końca XIX w n.e. czyli rozwój syjonizmu i ruchu emigracyjnego żydów z Europy do Palestyny. 2 XI 1917 rząd brytyjski ogłosił tzw. deklaracje Balfoura - obietnice utworzenia w Palestynie, żydowskiej siedziby narodowej. 1920 mandat Wielkiej Brytanii nad Palestyną, zatwierdzony w 1922 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa anoglonormandzkiego

  Początkowo Brytania była jedną z prowincji rzymskich . Po upadku cesarstwa rzymskiego , na tereny te najeżdżały plemiona barbarzyńskie . Należeli do nich między innymi : Anglowie , Sasi i Jutowie . Tworzą oni państwa o charakterze patrymonialnym , których liczba wynosiła siedem i utworzyły one tak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państw słowiańskich i ich chrystianizacja

  Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo - wschodnią część kontynentu. Słowianie dzielą się na wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Czesi, Słowacy) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /4 270

  praca w formacie txt

Do góry