Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Za naszą i waszą wolność

  Sprawa polska nabrała rozgłosu i poparcia w całej Europie. Dzięki takiemu stanowiskowi, powstanie spotkało się z poparciem również Rosjan. Wielu z nich pomagało nam. Polski przedstawiciel zebrał w Rosji znaczne fundusze. Kilkuset ochotników, oficerów rosyjskich przekazywało mapy twierdz i topograficzne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Walka o ciągłość powstania

  Powstanie stawało się demonstracją zbrojną. Pierwotne siły bardzo osłabły. Na pomoc przyszły oddziały z aust i prus. Były dobrze zorganizowane i dowodzone przez zawodowych oficerów. Początkowo wygrywały (dopóki nie zostały osaczone). Np. kompania Jeziorańskiego w Galicji - po 2 zwycięstwach musiał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Organizacja powstańczego aparatu państwowego

  Polacy zachęceni do kontynuowania walki, odrzucili amnestię carską i drobne ustępstwa rezygnując z Rady Stanu, rad gubernialnych i powiatowych.

  "Biali" dążyli do likwidacji powstania, ale ostatecznie przyłączyli się do ruchu i weszli w skład Rządu Narodowego 10 maja. Niezależnie od składu, zachował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Stanowisko mocarstw

  Napoleon III i Palmerston potępili powstanie uważając je za zgubne dla Polaków. Doradzano jego likwidację i ugodę.

  Zwrot spowodował Otto Bismarck, który ofiarował pomoc Rosji i w lutym 1863 zawarł układ przewidujący wspólne działania przeciw Polsce. Wywołało to duże poruszenie w Europie. Napoleon...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Wojna partyzancka

  Wobec przewagi wroga, walka była możliwa tylko przez samodzielne oddziały partyzanckie. W Krakowskiem oddział Langiewicza stoczył kilka zwycięskich potyczek (Staszowo, Pieksowa Skała). Większość sił powstańczych skupiła się wokół niego. Legenda Langiewicza spowodowała, że ogłoszono go dyktatorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Organizacja władz powstańczych

  Członkowie Rządu zamierzali się ujawnić na oswobodzonym terytorium. Nie mieli jednak przywódcy. Przez pierwsze dni powstania kierownictwo sprawowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele. Wysłała ona swego emisariusza do Paryża z pismem powołującym gen. Ludwika Mierosławskiego, on niechętnie przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Pierwsze walki

  W nocy 22 stycznia 6 tysięczna armia uzbrojona w 600 strzelb zaatakowało 100 tys. armię rosyjską. Zaatakowano 18 garnizonów i stoczono 33 potyczki. Przewaga była zbyt duża. Nie powiodły się próby zdobycia Płocka. Nie opanowano większych miast.

  Mimo przegranych powstańcy odnieśli sukces strategiczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Manifest Tymczas. Rządu Narodowego

  W połowie stycznia 1863 r władze carskie przeprowadziły w W-wie pobór młodzieży do wojska ros. Większość z nich zdołała ukryć się w Puszczy Kampinoskiej. Tam tworzono oddziały. Komitet Centralny ogłosił termin powstania na 22 stycznia. W Manifeście ogłosił się Tym. Rz. Nar. oraz wzywał do walki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - SKUTKI POWSTANIA

  - likwidacja resztek odrębności Królestwa Polskiego

  - represje Polaków i masowe zsyłki na Syberię, zintensyfikowanie rusyfikacji

  - straty ludnościowe, materialne i moralne

  - rozwój procesu uwłaszczeniowego, zapoczątkowanie tworzenia się nowoczesnego społeczeństwa

  - kolejna tragiczna rocznica...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - DYKTATURA ROMUALDA TRAUGUTTA I UPADEK POWSTANIA

  We wrześniu 1863 biali zostają ostatecznie obaleni, a dyktatorem powstania zostaje Białorusin Romuald Traugutt. Reorganizuje on wojsko, propaguje dekrety uwłaszczeniowe, dzięki czemu chłopi zaczynają przestępować do powstania. Niestety wojska rosyjskie zdobywają przewagę, Polacy ponoszę klęski m.in...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt

Do góry