Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

  Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i siły z dążeniami Habsburgów, Francji, Moskwy i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /30 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy międzynarodowe Azji Południowo - Wschodniej

  Traktat sajgoński z1862 roku, który dał Francji pierwsze nabytki terytorialne w Wietnamie, dopiero zaczynał prawdziwą ekspansję tego mocarstwa. Umacniając panowanie na południu kraju, Francja skierowała swą uwagę na część środkową oraz północną.

  W owym czasie niezwykle pomocne okazały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /5 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania styczniowego

  Wśród uczącej się młodzieży wyraźny był pęd do nauki i pracy społecznej. Część jej czołowych działaczy z Edwardem Jurgensem na czele, reprezentowała pogląd, że rewolucję i walkę należy odłożyć do czasu, gdy załatwiona będzie sprawa włościańska, oświecony chłop zaś stanie się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza (Xl / Xlll w.)

  FAKT - wydarzenie + myśl , która się za nim kryje.

  (siła urzeczywistnienia )

  W średniowieczu uważano , że istnieje jeden lud chrześcijański, którego naczelnym zadaniem jest troska o zbawienie duszy. Wszystkie niepokoje moralne , etyczne , kulturowe , materialne odczytywane w kateg. teologiach ( jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /4 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem niemiecki

  Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Nie-miec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odpadły Czechy, Austria, Alzacja i Lotaryngia, Pomorze, Śląsk, Warmia i Mazu-ry) tworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRL - Symptomy rozkładu systemu stalinowskiego w PRL

  Wygrana frakcji stalinistów w PPR latem 1948 r. spowodowała odsunięcie Gomułki od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a następnie jego aresztowanie w 1951 r. pod zarzutem odchylenia "prawicowo-nacjonalistycznego".

  Pierwsze zmiany polityczne w ZSRR po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

  1. Prehistoria jest badana na podstawie materiału źródłowego niepisanego, a historia - pisanego. Przejście z prehistorii do historii nastąpiło, gdy pojawiło się pismo (ok. 3-4000 lat p.n.e).

  2. Prehistoria składa się z trzech epok :

  a) epoka kamienna, w której "podstawą życia" był kamień;

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rzymskie

  Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom. Rzymianie byli początkowo mieszkańcami niewielkiego miasta-państwa. W miarę upływu czasu ich państwo bardzo się powiększyło, a oni sami zetknęli się z kulturami rozmaitych ludów. Wiele z nich reprezentowało kultury starsze i bardziej atrakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /9 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praska wiosna 1968

  W Czechosłowacji okres zastoju i bezruchu przerwała praska wiosna. Śmierć Stalina nie wywołała w tym kraju zmian; w 1953 władze przeja ł Novotny; brak jakichkolwiek zmian doprowadził do coraz wie kszego kryzysu wewne trznego.

  -szef słowackich komunistó w Dubcek został dnia 4 stycznia nowym sekretarzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /5 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca z historii o "Pol Pocie, Czerwonych Khmerah i Kambodży"

  W ostatnim czasie wszelkiego rodzaju media poświęcają wiele uwagi osobie przywódcy Czerwonych Kremów Pol Potowi. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania w celu postawienia go przed sądem. Akcja informacyjna po raz kolejny przybliżająca nam okrucieństwo i zbrodnie tamtego czasu, ukazująca upadek reżimu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /38 588

  praca w formacie txt

Do góry