Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg rewolucji przemysłowej w XIX w.

  Gdy w XIX w. Zwiększono prędkość, z jaką poruszały się środki transportu wodnego i lądowego, świat okazał się o wiele mniejszy , niż się przedtem wydawało. Na wodzie i na lądzie zaczęto wykorzystywać napęd parowy, przewożąc zarówno ludzi, jak i towary. Rozpoczął się okres wielkich migracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /22 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg rewolucji francuskiej

  1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych.

  2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów.

  3. Król nie wyraża zgody a przedstawiciele trzeciego stanu ogłaszają się Zgromadzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

  W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, powstało suwerenne państwo polskie. Początkowo było to jednak państwo nie ukształtowane: nie miało uznanego przez wszystkich rządu centralnego, a przede wszystkim nie miało wytyczonych granic. Musiało upłynąć jeszcze kilka lat, zanim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /31 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i skutki wojny secesyjnej

  12 kwietnia 1861 roku zbombardowano i zmuszono do kapitulacji Fort Sumter. Przywódcy republikańscy odebrali ten fakt jako wypowiedzenie wojny.

  Siły po obu stronach były bardzo nierówne. Stany południowe nie mogły wystawić takiej samej liczby wojska co północne, jednak żołnierze południowi mieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy - XVIII wiek

  Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w I połowie XVIII wieku

  W 1688 roku zakończył swój żywot Fryderyk Wilhelm. Nie bez przyczyny zwano go wielkim elektorem. To właśnie on stał się twórcą państwa, dla którego przyjęto nazwę Prusy. W okresie swoich rządów przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie (tzw. Hinterpommem) oraz sekularyzowane biskupstwa w Halderzstadzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zjednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

  Od połowy XIII w. a więc od okresu w którym rozbicie dzielnicowe doszło do szczytu, zaczęły narastać tendencje ku odbudowie jednolitego państwa. Wywodziły się one zarówno z przesłanek gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Rozwój stosunków gospodarczych doprowadził do wzmożenia kontaktów między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby reform w Rzeczypospolitej do 1788 roku

  Końcowe lata panowania Augusta III Sasa gwałtownie pogłębiły rozkład Rzeczypospolitej. Wewnatrz państwa coraz częściej dostrzegano konieczność przeprowadzania reform ustrojowych. Wobec bezwolnego króla rządy sprawowali karierowicze z wszechwładnym ministrem saskim Henrykiem Bruhlem i jego zięciem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne w Europie

  Integracja w Europie Zachodniej zapoczątkowana została w roku 1951.Jest to data utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Cel był jasny: integracja tych części przemysłu państw członkowskich. 6 lat później w Rzymie podpisane zostały traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /17 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943 / 1944 do 1945

  Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracowali jawnie z okupantami i służyli pomocą sowieckiej policji. Współpraca ta trwała nadal także i wówczas gdy okazało się, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /19 383

  praca w formacie txt

Do góry