Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przewroty w Polsce

  W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posiedzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komentowane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /24 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany XIX i XX w.

  1. Kolonie - zamorskie posiadłości danego państwa .

  2. Korzyści z posiadania kolonii:

  a. rynek zbytu dla towarów niższej jakości

  b. eksploatacja bogactw

  c. nabywanie taniej siły roboczej

  d. tworzenie baz wojskowych

  e. przywożenie produktów spożywczych ( kawa , herbata, owoce południowe itd. )...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /8 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848

  ZABÓR ROSYJSKI :

  Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego; Królestwo obciążono kontrybucją na utrzymanie 100 tys. armii rosyjskiej; przywódców powstania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /11 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

  W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /21 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany ideowe pod koniec XIX w.

  Pod koniec XIX w. największe znaczenie zdobyły dwie kwestie społeczne: robotnicza i narodowa. W 1864 r. Utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotnicze (I Międzynarodówka). Początek jego istnienia zdominowany był przez rywalizacje między marksistami a anarchistami, z których zwycięsko wyszli marksiści...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarze, polityczne i społeczne w Polsce w latach 1981 - 2000

  W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

  Wojsko zablokowało dojazdy do miast, przerwano połączenia telefoniczne. Zamknięto przejścia graniczne, porty i lotniska. W telewizji i radiu transmitowano przemówienie

  generała Wojciecha Jaruzelskiego o podjęciu decyzji wprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

  Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem unifikacji imperium rosyjskiego oraz ograniczania tych zdobyczy, jakie stanowiły rezultat porażki caratu w wojnie krymskiej, a w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /38 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

  Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r.

  PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko miało miejsce, gdy na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /20 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejście od mitologii do nauki

  W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

  W 1 dzień przed wybuchem wojny, sytuacja między Fr. a Ang. uległa zmianie. Przewaga Prus ułatwiła zbliżenie się dynastii Burbonów i Habsburgów. Traktat fr-austr zburzył dotychczasowy system przymierzy. Ostatecznie powstały 2 bloki sojusznicze: ang i prus oraz fr austr Rosji i Saksonii. Dyplomacja austr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt

Do góry