Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY I - go ROZBIORU

  Poparcie Rosji, Austrii i Prus zyskał elektor saski Fryderyk August I, przedstawiciel luterańskiej dynastii Wettinów. Ponieważ katolicyzm stanowił warunek otrzymania korony polskiej, elektor przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie, czym dodatkowo zjednał sobie poparcie papieża. Tuż po koronacji August II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /6 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - PRZYCZYNY POLITYCZNE

  W sytuacji rozgrywki pomiędzy stronnictwem dworskim a jego przeciwnikami, doszło do zerwania sejmu za panowania Kazimierza Wazy w styczniu 1652r. Klient największego magnata litewskiego Janusza Radziwiłła, poseł Władysław Siciński zaprotestował przeciwko przedłużaniu obrad poza sześciotygodniowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - PRZYCZYNY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

  Różnice językowo-etniczne pomiędzy polskimi właścicielami dóbr ziemskich, a ukraińską ludnością chłopską, upośledzenie prawosławia wobec katolicyzmu i unii, konflikt między aspiracjami Kozaków a dążeniem magnaterii kresowej do poddania kozaczyzny systemowi pańszczyźnianemu to tylko niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /9 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny powstania Kościuszkowskiego

  Po II rozbiorze państwo było tzw. buforowe tzn. b.małe. Pozostało kwestią czasu kiedy będzie kolejny rozbiór Polski.

  Nastąpił ogromny kryzys-upadek gosp, Warszaw stała się najdroższym państwem w Europie

  Przygotowania powstania

  Szczególnie zła dla kraju była działalność ambasadora ros...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny polityczne, wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

  Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy - Anglia i Francja dopiero 3 września w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /5 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

  Przyczyny

  1. Polityczne

  - Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów

  - Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

  2. Gospodarcze

  - Niedobór drogocennego kruszcu w Europie

  - Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków

  - Kryzys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

  I. PRZYCZYNY

  Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japoniom, których nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę

  Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiego". Stalin mówił o niej jako o "przepraszam za wyrażenie państwie". David Lloyd George - o "defekcie historii", Hitler o " państwie sztucznie poczętym". Dla J.M. Keynesa, teoretyka współczesnego kapitalizmu była "ekonomiczną niemożliwością...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /9 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót na Kubie

  Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy kuby miały charakter dyktatorski. Dominującą postacią życia politycznego Kuby był od lat 30-tych płk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /10 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót majowy

  Przygotowania do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenni-ków trwały w wojsku od dłuższego czasu. Przyczyny przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego: chwiejna sytuacja polityczna, zmiany rządów, partyjniac-two, nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami - sejmokracja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt

Do góry