Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech

  Na przyczyny reformacji w Niemczech złożyły się rozkład wewnętrzny Kościoła, dość niski poziom intelektualny i moralny duchowieństwa. Zeświecczony tryb życia duchownych, wzrastająca obojętność religijna. Kościół był wielkim panem feudalnym (posiadał duże majątki, ściągał dziesięcinę)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

  Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata.Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola walki,gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie,oraz w Azji i Afryce.Była o wiele okropniejsza niż wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /14 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego

  Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie (Siczy Zaporoskiej) kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany, przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się pierwszy raz. W następstwie tego nasiliły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu II wojny światowej

  Wszystko zaczęło się już w 1936 roku, ośmielony bezczynnością aliantów Hitler zajmuje zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii, łamiąc tym samym porozumienie traktatu wersalskiego. Generałowie niemieccy zdawali sobie sprawę, że ich wojsko nie było w stanie przeciwstawić się zdecydowanej reakcji aliantów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej

  Szlachta, uprzywilejowany stan społeczny w państwach typu feudalnego powstały w XIII-XIV w., wywodzący się z rycerstwa, zwykle feudalni właściciele ziemscy.

  W Polsce przekształcenie się rycerstwa w szlachtę nastąpiło w XIV-XV w. Stan szlachecki przejął stare przywileje rycerskie, m.in.: prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /14 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstań narodowych

  Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku Austria, Rosja i Prusy nie dotrzymywały obietnic składanych Polakom. Podpisana w 1815 roku przez Aleksandra I konstytucja była notorycznie łamana, poprzez ograniczanie autonomii w Królestwie. Powstawały liczne związki młodzieżowe, konspiracyjne, spiskowe, które miały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /8 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstania narodowego w 1846 roku

  Gdy "Polska" znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i stworzyć suwerenne, silne państwo. Ówczesne warunki nie sprzyjały tej koncepcji a sytuacja w poszczególnych zaborach przedstawiała się różnorako. Najtrudniej mieli Polacy mieszkający w zaborze pruskim i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /22 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

  Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych procesach zachodzących już od panowania Dioklecjana (wersja ta jest bardziej popularna). Druga grupa natomiast widzi przyczyny upadku w latach od 395 do 461 na skutek problemów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY III - go ROZBIORU

  Po trzecim rozbiorze Polacy zrozumieli, że tylko walka zbrojna może ocalić ich kraj. Tadeusz Kościuszko, który odznaczył się w walce o wolność Ameryki i wojnie Polski z Rosją, został obrany naczelnikiem powstania. 24.III.1794r. złożył on na rynku w Krakowie uroczystą przysięgę, że będzie walczył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny rozbiorów Polski - BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY II - go ROZBIORU

  Pierwszy rozbiór Polski wstrząsnął narodem. Polacy zdali sobie sprawę, że ojczyźnie potrzebny jest silny rząd, potężne wojsko, nowe prawa, a przede wszystkim oświata. Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej i oddał jej władzę nad wszystkimi szkołami w Polsce. Komisja Edukacji Narodowej stała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /6 106

  praca w formacie txt

Do góry