Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

  Kiedy w Niemczech reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmierzało w kierunku wojny domowej z radykalnymi hasłami społecznymi wystąpił w Szwajcarii Ulricht Zwingli. W 1522 r. kiedy Luter był już banitą, ogłosił on 67 tez nowego wyznania wiary - apologeticus architrez. Ulricht Zwingli pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /9 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja na zachodzie Europy - PRZYCZYNY REFORMACJI

  W latach 1512-1517 obradował V sobór laterański. Podjęto na nim próbę reformy Kościoła, ale zapisane w dokumentach soborowych projekty nie weszły w ogóle w życie. Rok 1517 uważany jest za początek reformacji w dziejach Kościoła zachodniego - łacińskiego. Samo słowo reformacja wskazuje na to, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /10 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja itp.

  Unia polsko-litewska Ludwik Andegaweński (1370-1382), unieważnienie testamentu Kazimierza, pozbawienie praw Kaźka Słupskiego 1374-przywilej w Koszycach, ulgi dla szlachty, pierwszy stanowy przywilej generalny (dotyczył całej szlachty) Okres rządów ostatnich Piastów zapoczątkował rozwój monarchii stanowej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /7 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja i kontrreformacja

  Przez prawie całe średniowiecze ruchy heretyckie kwestionowały prawo papieży do władania nad światem. Rzymowi udało się je pokonać - prócz Czech, tam husytyzm. Dopiero w XVI wieku kryzys wewnętrzny doprowadził w wielu krajach Europy do powstania niezależnych od kościoła katolickiego organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /6 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja i kontrreformacja w Polsce

  Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji leżały także przyczyny gospodarcze, społeczne. Podobnie jak w innych krajach europejskich przyczyny reformacji występują takie same w Polsce. Kościół polski znajdował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /5 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI WIEKU

  Pozycja Kościoła w państwie opierała się na potędze materialnej i duchowo -moralnej. Całe szkolnictwo (szkoły przyklasztorne -Akademia Krakowska ) były do czasów reformacji w rękach duchownych katolickich. (kreowali elitę umysłową kraju)

  W XV w. nastąpiło upowszechnienie szkolnictwa , co pozwoliło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /6 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Polacy na emigracji

  Zgodnie z postanowieniami Jałty w Polsce miały jak najszybciej odbyć się wybory,a koalicja PPR-PPS-SL-SD zwlekała z nimi. Jednakże sytuacje Polskiej Partii Robotniczej utrudniło przybycie do Polski w 1945 Stanisława Mikołajczyka, który wraz z Kiernikiem i Wycechem rozpoczął tworzenie Polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /11 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recenzja książki pt.: "Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika" autorstwa Mariana Biskupa

  Prof.dr hab. Marian Biskup jest laureatem Nagrody FNP'92 w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę zatytułowaną ,,Wojna Pruska, czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521". Urodził się w Inowrocławiu, gdzie w 1946r. Ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studiował na wydziale Nauk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /6 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radom i Ursus 1976

  W obliczu narastających trudności gospodarczych kraju podwyżka cen artykułów pierwszej potrzeby była koniecznością. Przedstawiony 24 VI 1976r. projekt podwyżki przewidywał wzrost cen żywności o prawie 100% . Miały one obowiązywać od 27 VI.

  25 VI w całym kraju miały miejsce strajki. W Ursusie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabacja

  Przygotowując powstanie zbrojne, szlacheccy spiskowcy chcieli je utrzymać w tajemnicy, obawiając się przedwczesnej dekonspiracji. Uważali, że w chwili wybuchu walk ogłosi się uwłaszczenie chłopów, którzy masowo staną do szeregów powstańczych. Stąd też popełnili błąd nie uświadamiając chłopów o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt

Do góry