Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Reformy Solona - Ateny po reformach Solona

  Według tradycji Solon opublikował swe prawa na tablicach wystawionych na rynku i po odebraniu od obywateli przysięgi, że żadnego z nich w ciągu dziesięciu lat nie złamią, udał się w podróż. Obawy Solona, co do losów reformy okazały się słuszne, z jego utworów wynika, że był on narażony na ataki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Archont Solona

  W tej sytuacji arystokracji zdecydowała się pójść na ustępstwa i zgodziła się na przeprowadzenie reform przez Solona, zubożałego arystokratę, który dzięki handlowi dorobił się majątku. Znamy go nadto jako utalentowanego poetę. Odegrał on poważną rolę w późniejszej wojnie toczone przez Ateny z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Informacje Ogólne

  594 r. p.n.e. - archont Solon przeprowadził w Atenach reformy.

  Unieważnił długi, dłużników sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze.

  Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku.

  Podzielił Ateńczyków na 4 klasy majątkowe:

  1. Pięćsetmiarowcy -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Peryklesa

  Obalenie władzy Aeropagu było koniecznym warunkiem do dalszej demokratyzacji ustroju. Zwycięztwo Peryklesa oznaczało ostateczne ugruntowanie rządów ludu, demokracji. Głównymi organami władzy była rada, zgromadzenie ludowe oraz sądy przysięgłych.

  Propaganda arystokratyczna określała demokrację ujemnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Klejstenesa

  Zwycięztwo Spartan oddało władzę w ręce arystokracji i jej przywódcy Izagorasa, który chciał przywrócić system istniejący przed Solonem. Dzięki Klejstnesowi doszło do powstania ludu, który obalił Izagorasa.

  Klejstnes był z pochodzenia arystokratą, lecz zerwał z tą grupą, i zdecydowanie stanął po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy ustrojowe

  W szystkie reformy wprowadzane przez Solona zostawały przyjmowane z jednej strony z uznaniem a z drugiej z krytyką. Pierwszym jego krokiem była zmiana kwalifikacji wymaganych od kandydatów na urzędy: dotychczas obowiązywało “urodzenie i bogactwo”, odtąd jedynie bogactwo. Solon nałożył na trzy klasy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy gospodarcze

  Obserwując rozwój Jonii, Solon przyjął za podstawę swych reform finansowych stopę menniczą stosowaną w Jonii, czyli tzw. lekki talent o wadze 26 kg. Z innych jego reform dosyć ważne jest prawo zakazujące wywóz zboża z Attyki, która już wtedy odczuwała jego niedobór, oraz inny punkt nakazujący ojcu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy polityczne

  Reformy polityczne są dowodem osłabienia arystokracji rodowej. W tym czasie wytworzył się w Atenach system podziału społeczeństwa ze względu na dochody i stan majątkowy, co posłóżyło Solonowi na grsdację praw politycznych i obowiązków wobec państwa. W ten sposób stało się zgodnie z zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy społeczne

  Najwarzniejszym punktem w reformach społecznych było to, że Solon chciał wyrównać w pewnym sensie poziom majątkowy ludności, w taki sposób by ani za dużo nie wziąć jednym, ani za mało nie dać drugim. Prawo Solona zakazywało również branie porzyczek pod zastaw osoby, a wszystkie długi zaciągnięte w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Grabskiego - 1923 r.

  1. Przedstaw zasady reformy skarbowej W. Grabskiego.

  2. Jakie działania rządu miały zrównoważyć i doprowadzić do naprawy skarbu państwa?

  3. Kogo obciążono kosztami reformy i w jaki sposób?

  4. Oceń znaczenie reformy skarbowej dla gospodarki państwa.

  ad.1

  Dnia 19. 12. 1923r prezydent...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt

Do góry