Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Rzeźba

  Rzeźba znalazła zastosowanie w domach mieszczańskich, szlacheckich i w kościołach jako rzeźba nagrobna. Szczegolnie piękne i charakterysyczne są rzeźby nagrobne biskupów Tomickiego i Gamrata w katedrze wawelskiej dłuta J.M.Padovano. Wyjątkowe uznanie zdobył sobie Polak Jan Michał z Urzędowa, tworca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Myśl społeczna i polityczna

  Andrzej Frycz Modrzewski(1503-1572) był największy moralistą swych czasó. Jest autorem dzieła De republica emendanda ("O poprawie Rzeczypospolitej:, 1551), w którym krytykował stsunki feudalne i scholastykę. Był zwolennikiem silnej władzy centralnej z dużym udziałem szlachty i mieszczańtwa. Chciał by...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Nauka polskiego odrodzenia: dyscyplina, przedstawiciele, osiągnięcia

  W Uniwersytecie Jagiellońskim już od połowy XV w. czytano i komentowano dzieła autorów klasycznych. Uprawiano humaniora w skład którego wchodziły studia greki, hebrajskiego i klasycznej łaciny, wykłady prawa rzymskiego, lektury starożytnych pisarzy w tym Cycerona oraz dysputy nad dziełami wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Nowe elementy w szkolnictwie odrodzenia

  Upowszechnienie szkolnictwa średniego w postaci nowego typu szkoły - gimnazjum humanistycznego, w którym wykładano na wysokim poziomie matematykę, astronomię, języki klasyczne i retorykę. Reformacja pociągneła za sobą powstanie w poł. XVI w. licznych gimnazjów różnowierczych, a przybycie jezuitów -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Wymień głównych mecenasów kultury polskiego oświecenia

  Zrywający z katolizmem magnaci fundowali szkoły, drukarnie, finansowali przedsięwzięcia wydawnicze. Dzięki nim działały drukarnie w Brześciu (patronat Mikołaja Radziwiłła "Czarnego") i Łosku(patronat Kiszków), Rakowie(patronat Sienieńskich). We wszystkich większych miastach (Gdańsk, Toruń, Poznań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Jakimi drogami przenikała kultura renesansu do Polski?

  Wzorem do naśladowania były Włochy, gdzie udawali się już nie tylko duchowni, ale szlachta i bogaci mieszczanie. Odbycie podróży naukowej do kolebki humanizmu i odrodzenia było obowiązkowym etapem i punktem w zdobywaniu wykształcenia. W przeciwnym kierunku z Włoch do Polski na początku XVI w. przybywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co renesans karoliński dał Europie?

  Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans karoliński

  Słowo renesans kojarzymy zazwyczaj z wielkim nurtem kulturowym w XV-XVI w., w którym odnalazł odbicie kryzys średniowieczne-go poglądu na świat i kształtowanie się nowej mieszczańskiej ideologii; nurt ten zachwiał autorytetem kościoła, odwrócił umysły od ideałów pozaziemskich, za-interesował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /5 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie Starożytnego Egiptu

  Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan.

  Plan :

  1. Wprowadzenie.

  a ) położenie

  b ) warunki naturalne, klimat

  c ) struktura władzy w państwie

  2. Historia religii.

  3. Najważniejsi bogowie.

  a ) dziewiątka heliopolitańska

  b ) ósemka hermopolitańska

  4. Świątynie egipskie.

  a ) wnętrze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /21 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia Rzymu

  Na początku w państwie Rzymskim był religia poligeniczna, którą zapożyczyli od Greków. Dlatego też ich bogowie byli odpowiednikami Greckich bogów np.: Jowisz odp. Zeusa, Marsa odp. Aresa (bóg wojny), Neptun odp. Posejdona (bóg mórz) oraz wielu innych. Wierzeniom tym byli oddani aż do pierwszych wieków n.e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt

Do góry