Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 - 1795) - Czasy

  Rok 1792 był bardzo burzliwym okresem historii Francji. W dalszym ciągu szalała drożyzna, nie rozwiązane były kwestie socjalne, dawny system sprawowania władzy tracił autorytet, nowy nie był w stanie go uzyskać. Aby odwrócić uwagę od trudności wewnętrznych ówczesne sfery rządzące wplątały Francję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /8 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 - 1795) - Przyczyny

  Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy:

  okres od czerwca 1789 do września 1791 - okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty)

  okres od września 1791 do sierpnia 1792 - okres funkcjonowania m. konstytucyjnej (okres legislatywy)

  okres od września 1792 do lipca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /9 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799

  Rewolucję francuską cechuje uniwersalizm, jakiego brakowało wszystkim innym licznym wstrząsom Europy. Było to rzeczywiście wydarzenie, kóre nadało slowu " rewolucja" jego pełne znaczenie: nie tylko przewrót polityczny, ale także całkowite obalenie określonego systemu rządów wraz z jego podstawami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /6 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja burżuazyjna we Francji

  Francja w XVII w. była jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Państwo rozwijało się wszechstronnie pod względem gospodarczym. Stawało się też znaczącą potęgą kolonialną. Znaczną rolę w życiu gospodarczym odgrywała burżuazja. Ustrój polityczny to monarchia absolutna, która broniła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /5 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1907 w Królestwie Polskim

  Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie.

  Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie większe były wpływy partii robotniczych. Domagano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /11 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich

  Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /10 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika rzymska - Informacje Ogólne

  Rzym zostal zalorzony w 753r.pne przez Romulusa i Remusa.

  Rzym byl krolestwem do 509r.pne a po tym roku zmienil sie w Republike (rzecz wswpulna,stad rzeczpospolita).Najwieksza wladze w mial senat.Na zgromadzeniu ludowym wybierano:

  -kwestorzy zajmowali sie sprawami finansowymi panstwa

  -edylowie utrzymywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika i cesarstwo Rzymu

  Ustrój republikański kształtował się w Rzymie po wypędzeniu Tarkwiniusza Pysznego. Władza przeszła w ręce senatu i wybieranych przezeń urzędników. Wspomniany wcześniej konflikt między patrycjuszami a plebejuszami doprowadził ostatecznie do ułożenia stosunków między tymi dwiema grupami. Widocznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /18 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTACJA I DOJŚCIE DO WŁADZY

  Możnowładztwo jak i rycerstwo we wczesnym średniowieczu posiadali reprezentacje w postaci wieców dzielnicowych zwoływanych przez księcia lub jego dostojników. Instytucja wiecu miała pewne wsparcie w postaci maksymy: że wszystko co wszystkich dotyczy, przez wszystkich zatwierdzone być musi. W czsach K...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /6 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Malarstwo

  W malarstwie duże wpływy miał jeszcze gotyk. "Kodeks Behema" ilustrowany przez nieznanego twórcę niemieckiego, powstał pod wpływem sztuki dawnego okresu. W Krakowie osiadł Hans Durer, brat słynnego Albrechta, nadworny malarz królewski. W drugiej połowie XVI w. unowocześniona została technika portretowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry