Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  RFN po drugiej wojnie światowej - historia rozwoju kultury młodzieżowej

  Niemiecka Republika Federalna. Chociaż rozpad Niemiec wiąże się bezpośrenio z tragicznym okresem 1939-1945, to powstanie NRF słusznie kojarzy się nie z wojną, ale z jej zakończeniem. Zachodnie mocarstwa - początkowo okupanci, później protektorzy - zaprowadziły ustrój demokratyczny; państwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w Rosji - Informacje Ogólne

  Klęski Rosji w 1 wojnie św. podkopały system caratu, państwo staneło na krawędzi przepaści ekonomicznej. W armii panował głód żołnierze byli zdemoralizowani klęskami, niechętni dowódcom . Rolnictwo rosyjskie nie produkowało wystarczającej ilości źywności, pojawił się głód.Coraz więcej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /4 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w Rosji 1905 - 1907

  Rywalizacja Rosji z Japonią o wpływy na dalekim wschodzie (Chiny, Mandżuria, Korea) doprowadziła do wybuchu wojny w 1904 roku. W wyniku tej wojny Rosja poniosła znaczące straty i musiała zawrzeć pokój na niekorzystnych dla siebie warunkach. Ta kosztowna przegrana doprowadziła do zaostrzenia niezadowolenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /7 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

  REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Przewrót techniczny polegał na zastąpieniu ręcznej pracy przez maszyny, prymitywnej technologii przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /8 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja przemysłowa w Anglii i jej skutki

  Rewolucja oznacza gwałtowną zmianę. Może być przeprowadzona na różnych płaszczyznach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej, politycznej, oświatowej czy przemysłowej. Rewolucja przemysłowa oznacza gwałtowną zmianę w procesie produkcji. Oznacza przejście od produkcji manufakturowej do produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA - Deklaracja praw człowieka i obywatela (26 września 1789 r.)

  Zapowiadała ona powstanie konstytucji.

  Głosiła:

  - w przyszłości oprze się na niej Konstytucja

  - uznawała wolność, własność, braterstwo

  - suweremność ludu

  - równość obywateli wobec prawa

  - tolerancję religijną

  - swobodę słowa i prasy

  - władza miała być podzielona według...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA - Zburzenie Bastylii 14 lipca 1789 r.

  Zburzenie Bastylii dało początek rewolucji francuskiej, a tym samym zburzenia władzy absolutnej. Francja ciągle jest monarchią.

  Zaczyna się rewolucja ludowa

  Burżuazja się zaniepokoiła.

  W Paryżu zaczęło wrzeć, lud powołał do życia Gwardię Narodową. Na czele stanął La Fayette.

  W tym czaie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA FRANCUSKA - Zwołanie Stanów Generalnych

  Stany Generalne:

  ­- duchowieństwo

  ­- szlachta

  ­- tzw. "reszta narodu" lub "stan 3"

  We Francji w XVIIIw. rozpoczął się wielki kryzys gospodarczy spowodowany nieurodzajem, do tego wojna z Anglią spowodowały, że ludzie cierpieli głód.

  W 1789r. pierwsze wystąpienia.

  Ludwik XVI jest niedobrym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Francuska - daty

  5 maja 1789 r. - uroczyste otwarcie Stanów Generalnych;

  17 czerwca 1789 r. - stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym;

  9 lipca 1789 r. - ZN przekształca się w Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (Konstytuanta);

  14 lipca 1789 r. - zdobycie Bastylii;

  4-5 sierpnia 1789 r. - reformy: zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /3 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Francuska - Informacje Ogólne

  Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu.

  Zanim przyszedł pamiętny rok 1789- pierwszy rok w szeregu rewolucyjnych lat, Francja była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /17 313

  praca w formacie txt

Do góry