Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Insurekcja Kościuszkowska

  Drugi rozbiór Polski i rządy targowiczan wywołały w kraju falę niezadowolenia. Rodacy nie pogodzili się z utratą tak wielkich obszarów. Patrioci w kraju jak i za granicą przygotowywali powstanie przeciw zaborcom. Przywódcę insurekcji widziano w Tadeuszu Kościuszce - bohaterze wojny o niepodległość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów

  Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Została ona stworzona w 1791 roku przez hetmanów Potockiego, Rzewuskiego i Branickiego i miała na celu obronę starego porządku przy pomocy carycy rosyjskiej Katarzyny II. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie państwa polskiego

  Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. Okres ten zapoczątkowany został wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który na mocy wydanej przez siebie, jeszcze za życia, ustawy sukcesyjnej zwanej powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /12 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja na drodze do mocarstwowości

  Okres tzw. “wielkiej smuty” w Rosji kończy się w 1613 r., gdy carem zostaje Michał Fiodorowicz Romanow. W tym momencie Rosja była jeszcze słaba, ale utrzymała niezależność. Wkrótce podnosi się jej potencjał gospodarczy, wzmacnia władzy carów, a Rosja rozszerza swoje terytoria (co przede wszystkim odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /5 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

  Rosja

  Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romuald Traugutt - Informacje Ogólne

  Urodzil sie w Szostakowie 16 stycznia 1826 roku. W 1845 wstapil do armii rosyjskiej. Bral udzial w walkach na Wegrzech i w wojnie krymskiej w 1854. W 1862, bedac podpulkownikiem wniósl prosbe o zwolnienie z wojska i zostal zdymisjonowany. Po wybuchu Powstania Styczniowego zostal dowódca oddzialu partyzanckiego w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romuald Traugutt - Ostatni dyktator

  Romuald Traugutt jest osobą, która odegrała wybitną rolę w Powstaniu Styczniowym. Dowodził on jednym z oddziałów partyzanckich i zasłynął w tym czasie jako dobry dowódca. Gdy jesienią 1863 roku położenie powstańców stawało się coraz mniej wygodne i trudniejsze, a samo powstanie chyliło się ku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczni twórcy Wielkiej Emigracji

  Po upadku powstania listopadowego (1830-1831) rozopoczeła się Wielka Emigracja. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należała do największych ruchów emigracyjnych w Europie tamtego czasu. Jej ośrodkiem był Paryż, we Francji liczyła ok. 6 tys. osób. Znaczące ośrodki emigracyjne znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /7 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roman Dmowski - Informacje Ogólne

  "Jestem Polakiem - to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, ze mowie po polsku, ze inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, ale także dlatego, ze obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /11 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WŁADCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WEDŁUG KAROLA WIELKIEGO

  Kontakt chrześcijaństwa z ludami zamieszkującymi imperium Karolingów sięga nieco wcześniej, przed czasy Karola Wielkiego. Podbite około VI wieku plemiona germańskie po wejściu w kontakt z kulturą imperium rzymskiego nierzadko przyjmowały wiarę chrześcijańską, jednak, jako że Frankowie około 496 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt

Do góry