Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Polityka zagraniczna pod koniec XII w.

  Postępujące rozbicie dzielnicowe Polski było niekorzystne dla polityki zewnętrznej, a w końcu wpłynęło na zawężanie się horyzontów politycznych polskich książąt. W Polsce było coraz gorzej. Na Polskę trudno było liczyć w tym czasie. Kraj był skłócony wewnętrznie. Mieszko Stary natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Koniec senioratu

  Mimo wygnania z kraju najstarszego przedstawiciela dynastii, Władysława, zasady senioratu w zasadzie nie obalono. Na miejsce Władysława wstąpił Bolesław Kędzierzawy. Niestety, tutaj także pojawił się konflikt między synami Krzywoustego. Henryk, dochodząc do właściwych lat, otrzymał wyznaczoną dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Wojna domowa

  Nie udało się całkowicie wypełnić testamentu zmarłego władcy, gdyż w państwie rozpoczęły się konflikty między seniorem, Władysławem i juniorami. Nie wiadomo dokładnie, w jakim momencie doszło do sporu, jednak dokładnie wyłonił się on w 1141r, kiedy to juniorzy z matką chcieli sądzić o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - "Testament" Bolesława Krzywoustego

  Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papieskie. Wbrew pozorom "testament" ten miał zapobiec rozdrabnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i upadek państwa karolińskiego

  Państwo karolińskie trwało w latach 496 - 843 n.e.

  Założone zostało przez Chlodniga z plemienia Franków, który został pierwszym królem państwa Franków, przyjął chrzest. Pyło to pierwsze państwo chrześcijańskie.

  Panowały w nim kolejno dwie dynastie - Merawingów i Karolingów. Pierwsza z nich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

  Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszcyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszcyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszcyźnianego w Polsce wiązała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój demokracji szlacheckiej

  Ważne przemiany dokonały się w XIII wieku w strukturze społeczeństwa polskiego.

  Ich istotą był proces niwelacji różnic w grupach społecznych podporządkowanych prawu książęcemu i równocześnie wytwarzania się większych grup typu stanowego. Przez pozyskiwanie ogólnych przywilejów grupy te coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /16 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - Znaczenie rozbiorów

  Trzeci rozbiór wymazał Rzeczpospolitą z map Europy. Z państwa polsko-litewskiego, liczącego w połowie XVIII wieku około 725 tys. km kwadratowych i 12,2 miliona mieszkańców Rosja zagarnęła w sumie 62% terytorium i 45% ludności, Prusy - 20% ziem i 23% ludności, Austria - 18% terenów i 32% populacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski

  Jeszcze w trakcie walk Rosja, Austria i Prusy starały się zająć jak największe tereny. W 1795 roku podpisano porozumienie rozbiorowe. Prusy uzyskały większą część Mazowsza z Warszawą i tereny Litewski po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski z Krakowem i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Tadeusz Kościuszko

  Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami w Warszawie 17 kwietnia 1794 roku wybuchło powstanie. Żołnierze, rzemieślnicy i lud miasta pod wodzą szewca Jana Kilińskiego uderzył na ambasadę i garnizon rosyjski - po dwóch dniach pozostałe niedobitki wojsk rosyjskich opuściły miasto. Wilno zostało opanowane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt

Do góry