Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POZYTYWIŚCI I ICH DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZA

  Pozytywizm polski wyrósł w kręgach burżuazji polskiej na pod-stawie filozofii A. Comte'a i Milla, socjologii Spencera, poglądów historycznych Buckle'a i estetycznych Taine'a, głosząc program społeczno - narodowy pod hasłami swoiście pojmowanego realizmu politycznego i pracy organicznej, która miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w.

  Jak wiadomo gdy Polska znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i uwolnić się spod jarzma trzech zaborców. Jednak najciężej mieli Polacy mieszkający w zabo-rze pruskim i rosyjskim. Na nich to bowiem spływało okrucieństwo takich ludzi jak: Otto von Bismarck (w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

  W oparciu o Konstytucję podpisaną w październiku 1791 roku zebrało się Zgromadzenie Prawodawcze (władza ustawodawcza - Legislatywa). Wtedy rozwija się ostra walka polityczna tym bardziej, że w Legislatywie zaznaczyły się duże podziały. Dużą przewagę uzyskali tzw. żyrondyści, którzy byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój terytorialny Rzymu

  Rozwój terytorialny państwa rzymskiego jest wydarzeniem bez precedensu w naszym kręgu kulturowym. Nie zdarzyło się wcześniej, ani później, by jedno państwo opanowało cały znany świat. Legiony rzymskie podbiły wszystkie ziemie wokół Morza Śródziemnego i dotarły tam, szczególnie na północy, gdzie nigdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój techniki oraz taktyki wojennej podczas I Wojny Światowej

  Pierwsza wojna światowa w porównaniu z poprzedzającymi ją znanymi w dziejach ludzkości wojnami była największym konfliktem zbrojnym, tak ze względu na zasięg, jak i liczbę uczestniczących w niej bezpośrednio państw. Po raz pierwszy też w dziejach toczyła się na lądzie, na morzu i w powietrzu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

  Do połowy XX wieku żadna część Europy Wschodniej nie mogła uchodzić za teren, na którym przemysł odgrywałby role dominującą w życiu gospodarczym lub społecznym. W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej, w których zasadnicza rewolucja przemysłowa w wielu przypadkach dokonała się o sto lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /16 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kapitalizmu przemysłowego

  Statki parowe. Pierwsza połowa XIX wieku przyniosła wiele doniosłych odkryć naukowych w zakresie chemii, fizyki i biologii. W ślad za tymi odkryciami rozwijała się także technika. Zaczęto stosować maszynę parową nie tylko jako siłę poruszającą urządzenia przemysłowe, ale także przy środkach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /7 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

  1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

  - 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

  Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

  - Maria Skłodowska-Curie i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /5 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

  1. Moim zdaniem szczególne znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin kultury miała żarówka, jak i kamera.

  Gdy Thomas Edison w 1879 roku wynalazł szklaną bańkę, która w połączeniu z prądem zaczynała świecić, nastąpiła wielka rewolucja w dziedzinie kultury, jak i gospodarki. Teraz wieczorne spotkania na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Reforma monetarna

  W XIV wieku w Polsce wzrastała rola pieniądza w wielu dziedzinach ekonomii. Drobna moneta denarowa, stała sie niewystarczająca w większych transakcjach. W tym celu nastąpiło przejście na monetę groszową, grubszą. Reforma została zapoczątkowana we Włoszech. Metalem, z którego wybijano u nas monety...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry