Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rywalizacja mocarstw w Chinach

  W ciągu trzech lat pomiędzy 1896 a 1899 dokonał się szeroko opisywany podział Chin. Inicjatywę przejęła Rosja starając się ograniczyć potęgę japońską. Natomiast na Chinach cały czas spoczywał obowiązek spłacenia kontrybucji, na które państwo nie miało pieniędzy. Doprowadziło to do ogromnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /7 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy heretyckie

  W Kościele katolickim herezje to poglądy sprzeczne z dogmatami wiary. Heretycy podlegali karze śmierci przez spalenie na stosie. Ruchy heretyckie były jedną z konsekwencji rozłamu w Kościele. Główne herezje XIV i XV wieku to :

  - poglądy angielskiego teologa Jana Wyclifa, że Kościół jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch soborowy - herezje XIV - XV w.

  1. Dlaczego doszło do ruchu soborowego?

  2. Jakie były cele tego ruchu?

  3. Jak przebiegał?

  4. Czym się skończył?

  Ad. 1 W XIV w. papiestwo stało się bardziej państwem prawa niż celu, do którego zostało powołane. Papiestwo jako instytucja posiadało w swoim ręku wymiar sprawiedliwości ( prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH ROBOTNICZY (XIX / XX w.)

  Socjalizm i ruch robotniczy .

  Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

  ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /12 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH NARODOWO WYZWOLEŃCZY NA ZIEMIACH POLSKICH

  Ruch narodowo-wyzwoleńczy to masowe i powszechne dążenie danej narodowości do uzyskania suwerennego, niepodległego bytu państwowego wolnego od wpływów obcych państw. Obejmuje wszystkie grupy społeczne, które charakteryzuje ta sama tożsamośc narodowa . Wyraża się w oporze zbrojnym przeciwko wrogowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /12 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH HUSYCKI - Informacje Ogólne

  W omawianej przeze mnie pracy na temat ruchu husyckiego, chciałbym nakreślić tło historyczne tego okresu, przybliżyć, w miarę moich możliwość, te cechy XIV i XV w., które spowodowały, że ruch husycki w ogóle się rozwinął. Uważam, że postać ks. Jana Husa wymaga głębokiej analizy, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /24 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH EGZEKUCYJNY - Informacje Ogólne

  Obóz egzekucyjny obejmował znaczną grupę szlachty średniej, która występowała z hasłami EGZEKUCJI PRAW I DÓBR - czyli wykonywania i przestrzegania istniejących praw i zwrotu zabranych dóbr królewskich.

  Hasła te wymierzone były w magnaterię - ją bowiem oskarżano o lekceważenie prawa, ona też...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /5 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch egzekucyjny skierowany przeciwko magnaterii

  Ruch egzekucyjny były to żądania średniej szlachty wobec króla, do egzekwowania praw i przywilejów szlacheckich. Datuje się go na XVI wiek, z tym, że jego powstawanie można zacząć liczyć już od zjazdu korczyńskiego(1456), gdzie domagano się dokładnej rewizji i naprawy prawa. Stan szlachecki posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - ROMANTYCZNA KONCEPCJA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ

  Już w zasadzie około 1908 r., zwłaszcza w związku z tzw. kryzysem aneksyjnym, spowodowanym inkorporacją przez Austro - Węgry okupowanych od 1878 roku krajów - Bośni i Hercegowiny, społeczeństwo polskie zaczynało zdawać sobie sprawę z nieuchron-ności bliskiego stosunkowo wybuchu wojny między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /17 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

  Mimo załamania się w latach 1877-1878 nadziei na szybkie zmiany polityczne w Europie i mimo porozumienia między zaborca-mi z 1879 r., uważnego za najtrwalszy traktat międzynarodowy tej epoki, wśród części emigracji, zwłaszcza umiarkowanego nurtu ,,czerwonych" działaczy 1863 r., utrzymała się idea...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /26 230

  praca w formacie txt

Do góry