Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rzeczpospolita w XVII w.

  1.Rzeczpospolita szlachecka za pierwszych Wazów

  Nowa dynastia.

  Po śmierci Stefana Batorego królem został królewicz szwedzki Zygmunt III Waza ,siostrzeniec Zygmunta Augusta.Jako katolik i zwolennik kontrreformacji był nie lubiany w protestanckiej Szwecji ,dlatego Szwedzi usunęli go z tronu.Jego polityka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w.

  Po pierwszym rozbiorze mimo utraty 30 % terytorium i 35 % ludności Rzeczpospolita Polska nadal była państwem wielkim i stosunkowo ludnym. Szlachty było ok. 700 tys. w tym 0.5 mln. szlachty drobnej ( o niskim posiadaniu ). Mieszczan było ok. 500 tys. , chłopów 6.5 mln. , Żydów 900 tysięcy. Politykę zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄDY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

  Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem. Fakt zjednoczenia kraju pod ręką jednego władcy kładł cień na ich zamiary. O ile łatwo było wpływać z zewnątrz na losy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /17 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okupacja niemiecka

  Ziemie polskie pod administracje niemiecką: terytorium podzielono na 2 części. Większość wcielono bezpośrednio do Rzeszy. Z reszty utworzono Generalne Gubernatorstwo podzielone na 4 dystrykty. Na jego czele stanął Hanz Frank urzędujący na Wawelu. Tereny włączone do Rzeszy miały być germanizowane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okupacja radziecka

  Podział ziem Rzeczpospolitej Ziemie polskie miały być podzielone wg. Paktu Ribbentrop-Mołotow skorygowanego 28.09.39. Granica ta przebiegać miała wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu Polska została podzielona: 51% - okupacja radziecka, 48% - okupacja niemiecka, 1% Wileńszczyzna (przekazana Litwie). Okupanci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Rządu Polskiego na emigracji

  Utworzenie rządu polskiego we Francji - 30.09.39: Gdy 17.09.39 armia radziecka zaatakowała ziemie polskie Rząd Polski udał się do Rumunii, by stamtąd dowodzić wojskiem. Prezydent, premier i inne ważne osobistości były internowane z ziem Rumunii. Prezydent korzystając z prawa jakie dawała mu konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - KALENDARIUM WALK SPARTY I ATEN O HEGEMONIĘ W GRECJI

  446

  Zawarcie pokoju trzydziestoletniego między Spartą (Związkiem Peloponeskim) a Atenami (Związkiem Mor-skim).

  444

  Wygnanie z Aten przez ostracyzm Tukidydesa, przywódcy (po Kimonie) stronnictwa umiarkowanego.

  444 - 429

  Rządy Peryklesa w Atenach, okres największego rozkwitu Aten. Perykles, przywódca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /6 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I ZWIĄZEK PELOPONESKI

  Grecja i Sparta powołały do życia Związki mające im pomóc w osiągnięciu przywództwa w Grecji.

  W skład Ateńskiego Związku Morskiego weszło ok. 200 państw - miast położonych na wyspach Morza Egejskiego i częściowo w środkowej Grecji oraz na wybrzeżu Azji Mniejszej . Państwa członkowskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /4 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATENY

  Ateny leżały w Attyce , suchej i mało urodzajnej krainie Grecji Środko-wej , której największym bogactwem była rozwinięta linia brzegowa , obfitują-ca w naturalne przystanie . poprzedzielane górami równiny zamieszkiwała lud-ność trudniąca się uprawą roli i ogrodnictwem , tereny górzyste...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - SPARTA

  Sparta zajmuje odrębne miejsce wśród greckich polis . Zajmowała w płd. części Peloponezu żyzną dolinę rzeki Eurotas wraz z całą Lakonią i Mesenią .

  W połowie X w.p.n.e. na tereny Lakoni , w wielkim stopniu wyludnione u schyłku epoki mykeńskiej napłynęła ludność dorycka . Państwo Sparta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011 Znaków /3 528

  praca w formacie txt

Do góry