Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

  Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

  Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego. Określone też było terytorium (często drogą walk). Panowie feudalni świeccy i duchowni otrzymywali od władcy tzw. immunitet, który zwalniał ich dobra w całości lub części od świadczeń na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Renta feudalna

  W społeczeństwie wiejskim zacierały się stopniowo różnice między drobnymi właścicielami a dzierżawcami, chłopami wolnymi i niewolnymi bo wszyscy oni zobowiązani byli do służb i powinności. Uiszczane przez chłopów świadczenia składały się na rentę feudalną, która była podstawą utrzymania pana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Włość senioralna

  Od schyłku X w. krajobraz zachodniej Europy wzbogacił się o sieć zamków i wież wznoszonych przez władców i możnych. Stały się one centrum wielkiego majątku ziemskiego (włości senioralnej). Na niektórych terenach wchłonęła ona większość ziem uprawnych i zagospodarowanych lasów. Podstawą dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Początki systemu feudalnego

  Między X a XII w. w Europie ukształtowało się społeczeństwo feudalne. Wyróżniał je system organizacji gospodarczej, społecznej, politycznej, oparty na bezpośrednich związkach między ludźmi. Zasadniczą cechą tego systemu było to że wąska warstwa wielkich właścicieli ziemskich - feudałów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo Egiptu

  Ludnosc starozytnego Egiptu dzielila sie na kilka warstw. Najliczniejsza z nich stanowili chlopi. Stanowili oni ponad 90% ludnosci. Pracowali na ziemi nalezacej do wladcy, która jedynie dzierzawili. Wydajnosc upraw byla wysoka, gdyz przy zapewnieniu odpowiedniej ilosci wody uzyskiwano nawet trzykrotny plon w ciagu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika kultury i medycyny chińskiej

  W medycynie starożytnych Chin stosunkowo małą rolę odgrywał pierwiastek sakralny. Była zawodem świeckim uprawianym zarobkowo. Zasadniczą rolę poza pewnymi założeniami fizjologiczno-filozoficznymi odgrywała empiria. Chińczycy odnotowali wyjątkowe osiągnięcia w ziołolecznictwie.

  Pierwszy zielnik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sparta - początki i ustrój państwa

  1.Początki państwa

  Początki państwa spartańskiego są objęte mgłą tajemnicy . Prawdopodobnie Dorowie , podbijając Grecję , założyli w dolinie rzeki Eurotas miasto-państwo Spartę . Cechą charakterystyczną państwa spartańskiego była monarchia z dwoma królami .

  2.Ustrój społeczny

  Ustrój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sparta - Informacje Ogólne

  W jaki sposób władze państwowe ingerowały w życie prywatne i rodzinne Spartan?

  Jednym ze sposobów ingerencji władz w życie prywatne i rodzinne Spartan był nakaz spożywania wspólnych posiłków. Obywatele byli zobowiązani zbierać się razem, aby jeść ten sam chleb i te same potrawy, określone z góry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /15 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sparta i Ateny, jako dwa największe polis starożytnej Grecji

  W dziejach Grecji starozytnej dwa miasta-panstwa odegraly role szczególna. Byly to Sparta i Ateny. Ich rywalizacja byla nie tylko walka o wplywy polityczne, ale takze konfrontacja dwóch róznych modeli sprawowania wladzy i organizacji zycia publicznego.

  Sparta powstala na Pólwyspie Peloponeskim (Lakonia) w XII w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /6 925

  praca w formacie txt

Do góry